Süreç Analizi Vs. Veri analizi

Modern ekonomi ve iş ortamının getirdiği zorluklar, şirketlerin değişimle başa çıkmaya hazır olması gerektiği anlamına geliyor. Değişim, iş stratejisini, operasyonları, pazarlamayı, teknolojiyi ve daha fazlasını etkileyebilir. Yöneticiler, modern iş zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için genellikle veri ve süreç analizleri gibi analitik araçları kullanır. Süreç ve veri analizleri, şirketlere operasyonlarını, prosedürlerini ve performanslarını inceleme, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme ve kendilerini daha rekabetçi hale getirebilecek iyileştirme fırsatlarını keşfetme fırsatları sağlar.

Kimlik

Florida Üniversitesi'ne göre bir süreç, çeşitli faktörleri veya girdileri iş çıktılarına dönüştüren bir dizi ilgili işlemdir. Süreç analizi, performansı değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için bütçeleme veya üretim süreci gibi iş süreçlerinin sistematik bir incelemesidir. Veri analizi, bilgileri özetlemek, eğilimleri ve kalıpları belirlemek ve hipotezleri test etmek için kullanılan bir dizi teknik anlamına gelen daha geniş bir terimdir.

Farklılıklar

Veri analizi, süreç analizinin daha büyük faaliyetinde bir adımdır, ancak veri analizi, süreçleri değerlendirmekten çok daha fazlasını yapabilir. Kısacası, süreç analizi verileri analiz etmeyi içerir, ancak tüm veri analizi süreçleri değerlendirmeyi içermez. Şirketler verileri yalnızca süreçleri değil aynı zamanda finansal bilgileri, satış rakamlarını, operasyonları ve hatta yeni politikaların veya hükümet düzenlemelerinin etkisini analiz etmek için kullanır.

Özellikleri

Central Florida Üniversitesi'ne göre, süreçlerini analiz eden şirketler genellikle analizin amacını ve uygun performans ölçümlerini belirleyerek işe başlar. Örneğin, bir şirket müşteri şikayetlerinin sayısını tek bir performans ölçütü olarak kullanabilir ve şikayetlerin sayısının belirli bir süre içinde azaldığını değerlendirebilir. Yöneticiler daha sonra müşteri şikayetleri hakkında veri toplar ve belki müşteri memnuniyeti anketlerini yöneterek müşteri memnuniyetini değerlendirmek için veri toplar. Süreç analizi, bu verilerin analiz edilmesini ve sonuçları müşteri hizmetlerini iyileştirmenin yollarını belirlemek için kullanmayı içerir. Bu, süreç incelemesinde veri analizinin önemini göstermektedir.

Yanılgılar

Veri analizi teknikleri, finansal bilgiler gibi nicel verileri analiz etmek için "sayı hesaplaması" veya elektronik tablo ve istatistiksel yazılım kullanmakla sınırlı değildir. Süreç analizi, sayısal olmayan verilerin incelenmesini içerebilir. Ek olarak, içerik analizi gibi bir dizi teknik, yöneticilerin ve analistlerin yazılı, sözlü ve diğer niteliksel verileri anlamalarına yardımcı olmak için mevcuttur.