Dikey ve Yatay Bir Organizasyonun Avantajları ve Dezavantajları

İşletmeler geleneksel olarak dikey organizasyon olarak bilinen yukarıdan aşağıya, hiyerarşik bir yapı kullanarak faaliyet göstermiştir. Bir alternatif, daha az yönetim katmanından oluşan ve işlevler arası ekiplerin kullanımına daha fazla güvenen yatay bir organizasyon yapısı uygulamaktır. Her iki organizasyon yapısı türü de bir dizi avantajın yanı sıra olası dezavantajlar sunar.

Dikey Organizasyon nedir?

Dikey bir organizasyon, tipik olarak en tepede bir başkan veya icra kurulu başkanı ve pazarlama, finans ve üretim gibi belirli işlevsel alanları denetleyen bir dizi başkan yardımcısından oluşur. Her bir işlevsel alanda zincirden aşağı doğru ilerlerken, yetki ve sorumluluk düzeyi buna göre azalır.

Avantajlar: Yetki Hatlarını Temizle

Dikey kuruluşlar, yüksek işletme verimliliğine yol açabilecek net yetki sınırları ve sıkı bir kontrol aralığı sağlar. Genel olarak, organizasyon, yöneticilerin astlarının faaliyetlerini yakından izlemelerine ve kontrol etmelerine olanak tanıyan nispeten küçük departmanlardan oluşur. Organizasyonun her katmanı, doğrudan üstündeki katmana, zincirden üst yönetime kadar her katmana rapor verir ve her katmanın kendi açıkça tanımlanmış işlevleri ve sorumlulukları vardır. Organizasyon içinde ilerleme arayan çalışanlar ayrıca, organizasyonun her katmanının çalışanın ulaşmaya çalıştığı başka bir basamağı temsil ettiği, açıkça tanımlanmış bir "kariyer basamaklarına" sahiptir.

Dezavantajları: Çalışanlar Değersiz Hissediyor

Dikey bir yapının altındaki çalışanlar, zincirin üst kısımlarındaki çalışanlardan daha az değerli hissedebilirler. Bazı çalışanlar, patronu memnun etmeye büyük önem veren beraberindeki siyaset kültüründen hoşlanmayabilir. Ayrıca, üst yönetim kararlarının birden çok katmana göre filtrelenmesi çok zaman alabilir ve bu da kuruluşun hızla değişen bir iş ortamına hızla tepki verme yeteneğini azaltır. Gücün merkezi kontrolü nedeniyle, tepedeki zayıf liderlik, tüm organizasyonun etkinliğini engelleyebilir.

Yatay Organizasyon nedir?

Yatay bir yapı, daha az yapısal katman olması nedeniyle dikey bir yapıdan farklıdır. Her departman, üst yönetime rapor veren, ürün yöneticisi veya süreç lideri olarak bilinen bir kişi tarafından denetlenen birkaç yanal işlevsel alandan oluşur. Örneğin, ürün geliştirme departmanı, pazar analizi, araştırma, ürün planlama ve ürün testinin yanal fonksiyonel alanlarından oluşabilir. Ürün müdürü nihai sonuçtan sorumludur.

Avantajlar: Özgürlük ve Özerklik

Daha fazla özgürlük ve özerklik sayesinde çalışanlar yatay bir yapıda daha fazla memnuniyet elde edebilirler. Çapraz işlevli ekiplerin kullanılması, organizasyon genelinde yüksek düzeyde işbirliğine de yol açabilir. İnovasyona yapılan ağır vurgu, organizasyonu rekabetin önünde tutan fikirlere yol açabilir. Birden fazla yapısal katmanın olmaması, organizasyonu daha çevik ve değişime uyarlanabilir hale getirerek kolaylaştırılmış iletişim ve raporlama süreçleri sağlar.

Dezavantajları: Suç Parmağı

Ekip ve proje liderlerinin sonuçlara ulaşmak için yüksek düzeyde sorumlulukları olmasına karşın ekip üyeleri üzerinde çok az gerçek yetkiye sahip olmaları nedeniyle, merkezi olmayan yapı "gevşek bir gemiye" yol açabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan bir kontrol eksikliği, işler ters gittiğinde parmakla işaretlemeye yol açabilir ve bu da üretkenliği engelleyebilir. Dikey bir yapıdan yatay bir yapıya geçmeye çalışan kuruluşlar, yönetimin astları ile daha az otoriter ve daha akran benzeri bir ilişkiye alışması gerektiğinden zorluklarla karşılaşabilir.