Sorumluluk Sigortası Bilgileri

Sorumluluk sigortası, bir kişinin veya işletmenin satın alabileceği en önemli poliçelerden biridir. Bu politika, poliçe sahibinin bir kişinin / kişilerin uğradığı yaralanmalar veya mülke verilen zararlar için hatalı olduğunun tespit edilmesi durumunda mali koruma sağlar. Kazalar her an olabilir. Sorumluluk sigortası olmadan yakalanmak hem mali açıdan yıkıcı hem de yasadışı olabilir.

Gerçekler

Sorumluluk sigortası, sigortalının başka bir kişinin uğradığı yaralanmalar veya mülküne verilen zararlar nedeniyle ihmal edildiği durumlarda tazminat ve mahkeme masraflarını ödemeye yönelik yasal sorumluluğa karşı sigortadır. Sigorta uzmanları sorumluluk sigortası poliçelerini bireysel olarak satabilir. Temsilciler ayrıca bunları işçi tazminatı ve mülk sigortası gibi diğer poliçelerle paketleyebilir. Temsilciler, sorumluluk politikalarını, diğer olayların yanı sıra bir işletmeyi yangın, sel veya vandalizmden koruyan daha küçük politikalarla tamamlayabilir.

Faydaları

Sorumluluk sigortası, aleyhine bir dava açıldığında sigortalı olduğunu bildiği için sigortalıya gönül rahatlığı sağlar. Sigortacı, bir uzlaşma veya denemeden kaynaklanan zarar ve diğer masrafları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Ancak sigorta şirketi, sigortalıya yöneltilen anlamsız veya haksız talepleri ortadan kaldırmak için bir soruşturma yürütecektir. Poliçe, dava sürecinde sigortalının maruz kalacağı yasal ücretleri ve mahkeme masraflarını kapsayacaktır.

Düşünceler

Başvuru sahibi ve sigorta şirketi, sorumluluk sigortası ile ilgili birkaç faktörü dikkate almalıdır. Başvuru sahiplerinin, aleyhlerine açılabilecek davaları yeterince karşılayabilmek için sektörlerinin ortalama teminat miktarını bilmeleri ve satın almaları gerekir. Başvuru sahipleri, teminat tutarını yansıtacağından prim maliyetini de incelemelidir. Daha yüksek bir teminat tutarı, daha pahalı bir poliçe maliyetine karşılık gelir. Sigorta şirketi riski ve başvuru sahibinin talep ettiği teminat miktarını değerlendirir. Sigortacı ayrıca şirketin sektörü gibi faktörleri ve sektörün hasar geçmişi gibi faktörleri de inceler. Sigorta şirketi bir prim fiyatı sunduğunda, başvuru sahibinin primleri zamanında ödeyerek teminatı sürdürme sorumluluğu vardır.

Yanılgılar

Sorumluluk sigortasındaki "hasar" terimi, fiziksel mülkle ilgili düşünceleri çağrıştırsa da, bir kişinin hayatının başkalarının ihmalkar eylemlerinden zarar görebilecek tek parçası değildir. Mali müşavirler, danışmanlar, muhasebeciler ve avukatlar, bir müşteriye mali veya yasal olarak zarar veren yanlış veya yanıltıcı bilgiler için dava açabilirler. Bu tür sorumluluk davasına konu olan sektörler hizmet, görüş, tavsiye veya çözüm sunan sektörlerdir.

Uyarı

Risk ve tutar teminatlarının güncel olmasını sağlamak için her iki yılda bir sorumluluk sigortası poliçesinin değerlendirilmesi tavsiye edilir. Durumunuz son görüntülendiğinden beri değişmiş olabilir ve değişiklikler politikaya yansıtılmalıdır. Günümüz toplumunda, rahatsız olan taraflara milyonlar verilebilir ve bu iddiayla savaşmak için yasal ücretler binlerce kişiye mal olabilir. Yetersiz teminatla yakalanmak ya da hiç teminat vermemek, sizin ya da işletmenizin iflas başvurusunda bulunmasına yol açabilir. Ayrıca, belirli bir alanda iş yapıyorsanız, yasalar gereği sorumluluk sigortası yaptırmanız gerekebilir.