Fesih Sözleşmesi Nasıl Yazılır

Bir sözleşmeyi feshettiğinizde, yeni şartları kabul edebilirsiniz. Örneğin, işletmeniz, çalışanlara kıdem tazminatı ödemeyi veya kira ödemeye ay sonuna kadar devam etmeyi kabul edebilir. Bu yeni sözleşmelerin yazılı olarak düzenlenmesi gerekir, ancak sözleşmeyi basitçe feshediyor olsanız ve yeni şartlar önermiyor olsanız bile, sözleşmenin feshini hatırlamak sizi yasal sıkıntılardan kurtarabilir.

Fesih Tarihleri

Sözleşmeniz özellikle eski sözleşmeye atıfta bulunmalı ve bunun bu sözleşmenin yerine geçtiğini ve resmi fesih işlevi gördüğünü belirtmelidir. Sözleşmenizin, genellikle sözleşmenin imzalandığı tarihten farklı olan fesih tarihini belirtmesi gerekir. Örneğin, bir kira sözleşmesini feshetmeyi kabul ediyorsanız, binayı terk etmeyi planladığınız belirli tarihi ve kira borcunun geçtiği tarihleri ​​not etmeniz gerekir.

Yeni Sözleşme Şartları

Bir sözleşmeyi yeni bir sözleşmeyle değiştirmek için feshediyorsanız, eski sözleşme artık geçerli olmadığı için yeni sözleşmede tüm şartları özellikle belirtmeniz gerekir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflardan herhangi birinin karşılaması gereken belirli koşulları not ettiğinizden emin olun. Örneğin, bir çalışan sadece bir çıkış görüşmesinin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine kıdem tazminatı alıyorsa, bunu sözleşmeye ekleyin. Sadece bir sözleşmeyi değiştiriyorsanız, bir fesih sözleşmesi yazmaktansa bir zeyilname eklemek daha iyidir.

Yasal Başvuru

Sözleşmeniz, davaların açılacağı bölge dahil olmak üzere sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini ele almalıdır. Bu, diğer taraf başka bir durumda ise özellikle önemlidir. Tarafların dava açmadan önce bir anlaşmazlığı çözmeye çalışmasını zorunlu kılan bir hüküm eklemek faydalı olabilir. Örneğin, hizmetler için ödeme yapmazsanız, ödemeniz için size 30 gün verilmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Ayrıca, ihtilafların davalar yerine tahkim yoluyla ele alınmasını zorunlu kılan bağlayıcı bir tahkim şartı eklemek isteyebilirsiniz. Anlaşmazlıkları çözmek için belirli yasal yollar hakkında bir dil eklemezseniz, tek başvurunuz bir dava olacaktır ve her iki taraf da her zaman dava açabilir.

Diğer sorunlar

Bir sözleşmeyi feshederseniz, her iki tarafın da sözleşme ile ilgili bilgileri paylaşmasını engelleyen bir gizlilik maddesi eklemek isteyebilirsiniz. Sizin ve diğer tarafın ulaştığı başka belirli anlaşmalar varsa, bunları da eklemeniz gerekir. Örneğin, bir çalışanın artık tesise girmesine izin verilmediğine veya tüm belgeleri şirkete iade etmesi gerektiğine dair bir anlayış, fesih sözleşmesine açıkça yazılmalıdır.