Tıbbi Alanda Envanter Takibinin Önemi

Envanter, herhangi bir tıbbi operasyon için en büyük masraflardan biridir. Tıbbi cihazlar için envanter kontrolünde uzmanlaşmış bir şirket olan Inbound Logistics'e göre doğru envantere sahip olmak, yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. İnsanların hayatları söz konusu olduğunda ve tıbbi maliyetler arttığında, envanter takibinin dramatik etkileri olabilir.

Göndericilerin Doğru Olduğundan Emin Olmak

Tıbbi envanterin takibi, gönderilerin doğruluğunun kontrol edilmesini içermelidir. Tıbbi tedarikçilerin çoğu, üçüncü taraf nakliyeciler kullanır ve izleme sistemi, depoya doğru sarf malzemelerinin yüklenmesini sağlamalıdır. Öğeler doğru bir şekilde sipariş edilse bile, izleme bu siparişleri doldururken herhangi bir hatayı yakalayabilir. Ayrıca, tıbbi malzemelerin nakliye sırasında uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da ortaya çıkarabilir. Örneğin, bir izleme sistemi, soğutulmuş kamyonların ısıya duyarlı tıbbi malzemeler için kullanılıp kullanılmadığını gösterebilir.

Satış Öngörüleriyle Uyum

Tıp alanında satış tahminleri son derece yanlış olabilir. Hastalık ve kaza kalıplarını tahmin etmek zordur ve hastalar herkesin bildiği gibi doktorları, hastaneleri ve sağlık sigortasını değiştirme konusunda isteksizdir. Envanterin gerçek satışlarla karşılaştırılması çok önemlidir. Öngörüler sonuç vermezse, tıbbi sağlayıcılar envanteri düşük satış hacmini yansıtacak şekilde ayarlayabilir. Bu, israfı önler, fazla envantere gidecek parayı serbest bırakır ve tıbbi şirketlerin daha önce görmemiş olabilecekleri eğilimleri belirlemelerine yardımcı olur.

Yönetmeliklere Uyum

Tıp alanı yoğun bir şekilde düzenlenmiştir. Hastaların çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmekte rutin olarak başarısız olan bir şirket, kendisini sağlık hizmeti tüketicileri tarafından hızla soruşturulur, dava edilir veya basitçe dışlanırken bulabilir. Envanter takibi, bir tıbbi şirketin yanıt verme yeteneğini sürdürmede son derece önemli olabilir. Bu sadece ön saftaki sağlık sağlayıcıları için değil, aynı zamanda bu sağlayıcıların tedarikçileri için de geçerlidir. Hangi envanterin elinizde olduğunu ve hangi öğelere ihtiyaç duyulduğunu bilmek, tıbbi bir şirketin duyarlı olmasını sağlayabilir ve düzenleyiciler tarafından daha yakından incelemeyi önleyebilir.

Satın Alma Döngüleri Oluşturma

Envanter takibi, tıbbi şirketlerin satın alma döngülerini anlamalarına yardımcı olur. Envanter personeli, malzeme ve ekipman ihtiyaçlarına yanıt vermek yerine, önceki döngülere dayalı ihtiyaçları tahmin edebilir. Öngörülebilir döngülere uyacak şekilde düzleştirme sıralaması, eksiklikleri ve fazlalıkları ortadan kaldırabilir. Trendlerin değişip değişmediğini ve ayarlanması gerekip gerekmediğini belirlemek için satın alma döngüleri de izlenebilir. Bu şekilde, envanter takibi, envanter siparişini reaktif yerine proaktif olan yönetilebilir bir sürece dönüştürebilir.

Kontrollü Maddeler Envanteri

Kontrollü maddeler, Kontrollü Madde Yasası kapsamında federal olarak düzenlenen ve kontrol edilen ilaçlar veya diğer tür maddelerdir. Depresanlar, uyarıcılar ve narkotikler meşru tıbbi ihtiyaçlara hizmet eder, ancak Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi bu kontrollü maddeleri, halk için ne kadar tehlikeli olduklarına göre "programlar" altına yerleştirir. Buna ek olarak, eyalet yetkileri, herhangi bir tıp doktorunun, hastanenin, eczane, klinik ve eğitim kurumunun DEA'ya kayıtlı olmasını ve aynı zamanda lisans almasını gerektirir. Bu kişi veya kurumlar, çalınan veya yanlış yerleştirilen kontrollü maddeleri kanunen bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenlerden dolayı, tıbbi alandaki herhangi bir şirketin çalışması için envanter takibi şarttır. Hırsızlığı veya kaybı önlemek için yalnızca önlemlere sahip olmanız gerekmez,ancak herhangi bir ajansın talep etmesi durumunda güncel kayıtlara sahip olmanız gerekir.