İş Akışını Artırmanın Yolları

Bir işletme sahibi olmanın en önemli kısımlarından biri nakit akışıdır. Elinizde nakit varsa, faturalarınızı zamanında ödeyebilir ve faiz uyguladığınız kredi kullanmak yerine projelere nakit ayırabilirsiniz. Nakit ödeme, işletmenizin karlılığını artırır. İşletmenizin, şirketinizin nakit akışını iyileştirebileceğiniz ve elinizdeki nakit miktarını artırabileceğiniz çeşitli alanları vardır. İşletmenizdeki nakit akışı darboğazlarının çoğunu ortadan kaldırdığınızda, şirketinizin banka hesabını oluşturabileceksiniz.

Fatura

Bir ürün gönderilir veya servis tamamlanır tamamlanmaz müşterilerinizi faturalandırın. Müşterilere, ödeme koşullarının faturayı aldıkları tarihte değil, faturanın tarihinde başladığını bildirin. Müşterilere faturalarını zamanında veya erken ödemeleri için teşvikler sunun. Bazı teşvikler, faturada yüzde 1 veya yüzde 2 azalma veya ürün satın alımlarında kullanılabilecek veya gelecekteki faturalara uygulanabilecek ön ödemeli faturalar için puan biriktirdikleri bir puan sistemini içerir.

Müşteri servisi

Nakit akışını güçlü bir müşteri tabanından daha fazla artırmaya yardımcı olan birkaç şey vardır. Mevcut müşterilerinizle sürekli iletişim halinde kalın ve satış gücünüzü proaktif bir şekilde mevcut işleri sürdürmek için yönlendirin. Mevcut müşteri tabanınızı koruduğunuzda, kaybettiğiniz müşterileri sürekli olarak değiştirerek durgun kalmak yerine, her müşteri kazandığınızda kar hanenize katkıda bulunursunuz.

Ödenebilir hesaplar

60 günlük tüm borcunuzu satın almak için ticari alacaklı bir satın alma şirketi ile çalışın. Bir müşteri faturada 60 güne ulaştığında, o faturayı 2 aydır finanse ettiğiniz için para kaybedersiniz. Faturadaki kar marjı yüzde 10 ise, ancak o faturanın ödenmesini beklerken ödünç almak zorunda olduğunuz paraya yüzde 6 faiz ödüyorsanız, o zaman para kaybediyorsunuz ve hala ödeme almayı bekliyorsunuz. Eski faturalarınızı satarak ve bu borcu kayıtlarınızdan çekerek kayıplarınızı azaltın ve nakit akışını artırın.