İnsan Kaynaklarında Kullanılan Oran Analizi Formülleri

Tahmin, temel bir insan kaynakları planlama işlevidir. Amacı, mevcut ve gelecekteki İK ihtiyaçlarını belirleyerek net yıllık işe alma gereksinimleri oluşturmaktır. Oran analizi formülleri, İK'nın sadece önümüzdeki yıl işletmenin ihtiyaç duyacağı çalışan sayısını değil, aynı zamanda ilgili zaman çizelgelerini ve maliyetleri de tahmin etmesine yardımcı olur. Oran analizi formüllerinde kullanılan metriklerin her biri, harici işe alma tahminlerinin doğruluğunu artırmaya yardımcı olan nicel bir ölçümdür.

Temel Oran Analizi Formülü

Ciro Oranı Formülü

Pozisyonların Doldurulma Süresi Oranı

Kiralama Başına Maliyet Oranı Formülü