Kiralama Acentesi ile Sözleşmeyi İptal Etmek İçin Mektup Nasıl Yazılır

Bir sözleşmeden çıkmak hem zor hem de pahalı olabileceğinden, sözleşmeleri imzalarken her zaman çok dikkatli olmanız gerekir. Bazı sözleşmeler, taraflardan birinin herhangi bir zamanda sözleşmeyi geçersiz kılabilmesi için yazılmıştır, ancak çoğu sözleşme, her iki tarafı da belirli bir süre için sözleşme hükümlerine tabi tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sözleşmelerde tek çıkış yolu, taraflardan birinin sözleşmeyi yürütmek için sözleşme yükümlülüklerini yeterince ihlal etmesi veya bir tarafın diğerini gönüllü olarak sözleşmenin dışına çıkarmasıdır. Çoğu sözleşmede, sözleşmenin neyin ihlal edildiğini ve tüm ilgili taraflar için çareleri belirten hükümler vardır.

1

Kiralama acentesi ile imzaladığınız sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Taraflardan herhangi birinin herhangi bir zamanda veya belirli bir bildirimle iptal etmesine izin veriyorsa, acenteye yazılı olarak başvurarak sözleşmeyi ne zaman iptal ettiğinizi bildirebilirsiniz. Sözleşme, taraflardan birinin istediği zaman feshetmesine izin vermiyorsa, sözleşmeyi iptal etmek için yeterli nedeniniz olup olmadığını belirlemeli veya sözleşmede belirtilen erken fesih cezalarını ödemeyi planlamalısınız.

2

Duruma göre mektubunuzun genel tonuna karar verin. Kiralama acentesinin ağır ihmal veya suiistimal meselesiyse, durumu ve sonuçları detaylandıran, ihlali nedeniyle sözleşmeyi iptal ettiğinizi belirten öfkeli (ancak profesyonel) bir mektup yazma hakkına sahipsiniz. x, y ve z cümlecikleri. Bununla birlikte, kiralık mülkle ilgili sürpriz bir teklif alıp satmaya karar vermeniz ve sizin için yeri kiralamak için kiraladığınız leasing şirketi ile sözleşmeden çıkmak istemeniz meselesi ise, daha açıklayıcı ve uzlaştırıcı bir sözleşmeden çıkma isteği daha etkili olacaktır.

3

Mektubu yazarken amacınızı ana hatlarıyla açıklayan bir girişle başlayarak mektubu dikkatlice yazın. Sözleşmeyi geçersiz kılma / sözleşmeden çıkma talebinde bulunma nedenlerinizin ayrıntılı bir açıklamasını eklediğinizden emin olun. Bir sözleşmeden erken ayrılmayı talep ediyorsanız, erken fesih ücretleri veya diğer cezalarla ilgili belirli bir uzlaşma teklifinde bulunmayı düşünün. Bu, fiziksel ve / veya e-posta adresi ve telefon numarası içeren bir başlık dahil olmak üzere resmi bir iş mektubu olarak yazılmalıdır.

4

Mektubu, onaylı veya taahhütlü posta, kurye servisi veya alındı ​​teyidini gerektiren başka bir yöntemle gönderin. Zaman önemliyse, mektubu acil olarak işaretlediğinizden emin olun.