Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş için Ortalama Toplama Süresi Nasıl Hesaplanır?

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sahipleri için para kazanmamaları veya paydaşların yatırım yaparak kâr etmelerine izin vermemeleri bakımından işletmelerden farklıdır. Ancak yine de, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara özgü belirli işlemlerin yanı sıra işletmelerle aynı finansal işlemlerin çoğunu gerçekleştirirler. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun ortalama tahsilat süresi, kuruluşa borçlu olunan veya taahhüt edilen parayı almanın ne kadar sürdüğünü ölçen önemli bir ölçümdür.

Kâr Amacı Gütmeyen Hesaplar Alacak

Ortalama tahsilat süresi, bir kuruluşun taahhüt edilen ödemeyi almasının ortalama ne kadar sürdüğünü ifade eder. Bir işletme için bu genellikle mal veya hizmetler için kredi ile ödeme yapan müşterileri ifade eder. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da ödeme almadan önce mal satar ve hizmet verir. Ayrıca, bağışçılar fiilen ödeme yapana kadar alacak hesaplarının bir parçası olan bağış rehinlerini de kabul ederler.

Ortalama Toplama Süresi

Kar amacı gütmeyen kuruluşların işletmelerden farklı kaynaklardan ödeme almasına rağmen, ortalama tahsilat sürelerini hesaplama süreci aynıdır. Ödenmemiş hesapların bir yıldaki gün sayısı ile çarpılması ve ardından sonucun toplam kredi satışı ve taahhüt edilen katkı miktarına bölünmesinden oluşur. Sonuç, kar amacı gütmeyen kuruluşun, denklemdeki verilerin geldiği yıl boyunca ödeme alması için geçen ortalama süreyi gün cinsinden ifade eder.

Veri Toplama

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun ortalama toplama dönemini hesaplamak, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir süre için doğru veriler gerektirir. Gelirlerin tamamı ödeme taahhüdü veya kredili satın alma şeklinde gelmediğinden, birçok katkı, hibe ve satış asla ortalama tahsilat döneminde hesaplanmaz. Yalnızca imzalı kredi belgeleri veya tröstlerin katkıları gibi yasal olarak bağlayıcı taahhütlerin eşlik ettiği işlemler, ödenecek hesapların bir parçası haline gelir.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Nakit Akışı

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için ortalama tahsilat sürelerinin önemi, nakit akışı konusuna bağlıdır. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun faaliyetlerini ne kadar iyi yönettiğine bakılmaksızın, uzun bir ortalama tahsilat süresinden kaynaklanan zayıf nakit akışı, onu büyük bir hesap-alacak bakiyesi ile bırakacak ve çalışanlarına ödeme yapacak, malzeme satın alacak veya faaliyetlerini genişletecek parası olmayacaktır. Alacak hesaplarının, ortalama tahsilat dönemini yönetilebilir kılacak şekilde yönetilmesi, nakitin gerektiğinde kullanılabilir olmasını sağlar.