Özel Şirketlerde Etik Uygulamalar için Devlet Kılavuzları

Özel şirketler, bir girişimcinin, bir ortaklığın veya bir avuç yatırımcının özel mülkiyetinde olan küçük veya orta ölçekli işletmelerdir. Özel şirketlerin bir kamu şirketi kadar şeffaf olması gerekmese de, tüketicileri, çalışanları ve yatırımcıları korumak için çoğu hükümet yönergesi şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak aynıdır. Sektörünüzdeki etik iş uygulamaları için federal kuralları bilmek, davaları, cezaları ve olası hapis cezalarını önlemenize yardımcı olabilir.

Çalışma ve Güvenlik Yönetmelikleri

ABD hükümeti ve birçok eyalet, özel çalışanların güvenliğini, ücretlerini ve refahını sağlamaya yardımcı olmak için geçen yüzyılda federal ve eyalet yasaları oluşturdu. Bu iş kanunları, çalışanları taciz, ayrımcılık, adil olmayan ücretler, aşırı çalışma saatleri, dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi etik olmayan muamelelerden korur. ABD Çalışma Bakanlığı, ilk kez çalışan işverenlere, işletmelerinde hangi federal ve eyalet çalışma yasalarının geçerli olduğunu belirlemek için bir FirstStep İstihdam Yasası Danışmanına danışmalarını önerir. Örneğin, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, belirli endüstrilerdeki işverenlerin Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasasında bulunan ek güvenlik kurallarına uymasını isteyebilir. Diğer büyük çalışma yasaları arasında, işverenlerin ulusal asgari ücretin üzerinde veya üzerinde ücret ödemesini gerektiren Adil Çalışma Standartları Yasası,ve işyerinde ırk, renk, din, cinsiyet veya ulusal kökene dayalı ayrımcılığı yasaklayan 1964 Sivil Haklar Yasası.

Çevre ve Sağlık Yasaları

Kâr peşinde koşan özel şirketler, çalışanlarını, müşterilerini ve yerel çevreyi olası sağlık tehlikelerinden korumak için etik ve genellikle yasal bir sorumluluğa sahiptir. Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası, işverenlerin hastalığa veya fiziksel zarara neden olmayacak güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını gerektirir. ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Hizmeti ve Gıda ve İlaç Dairesi gibi denetim kurumları, Amerikan evlerinin güvenli ve besleyici ürünler tüketmesini sağlamak için üretim tesislerini, restoranları ve gıda maddelerini inceleyerek tüketicileri korumaktadır. Çevre Koruma Ajansı'nın yasaları ve düzenlemeleri, yerel sakinleri ve yaban hayatını yangınlara, mal hasarına, zehirli bir çevreye, hastalığa, deformitelere ve hatta ölüme neden olabilecek etik olmayan kirletici maddelerin boşaltılmasına karşı korur.

Pazarlama ve Gizlilik Kuralları

Hükümetin ayrıca, tüketicileri yanlış reklam ve kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi etik olmayan pazarlama ve gizlilik uygulamalarından korumak için yönergeleri vardır. Potansiyel müşterilere pazarlama yaparken, şirketlerin iddiaları abartmaması veya hedef kitlelerini yanıltmaması önemlidir. Federal Ticaret Komisyonu, ABD'deki pazarlama yasalarını denetler ve düzenler Ajans, işletmelerin tüketici gizliliğine saygı göstermesini, reklam ve ürün etiketleme konusunda doğru davranmasını, endüstri kurallarına uymasını ve e-posta ve telefonla spam pazarlamasından kaçınmasını sağlar. Ayrıca, finansal, yasal ve müşteri verileri dahil olmak üzere özel belgelerin güvenli bir şekilde depolanmasını veya imha edilmesini sağlamak için çalışır. Müşterileri verilerinin kullanımı konusunda uyarmak zorunlu olmasa da, FTC, müşteri verilerinin kullanımı ve depolanmasıyla ilgili yanıltıcı iddiaları yasaklar.

İfşa Kanunları

Çoğu etik işletme yönergesinin aksine, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkla ilgili hükümet gereklilikleri, özel şirketler için belirgin bir şekilde benzersizdir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yatırımcıları korumak ve piyasa analistlerine veri sağlamak için halka açık şirketlerin finansal ve operasyonel raporları halka sunmasını şart koşuyor. Özel şirketlerin genellikle finansal veya operasyonel bilgileri halka açık hale getirmeleri gerekmez. Bu kuralın bir istisnası, özel bir şirketin hissedarları devralmaya başlaması olabilir. Bu gerçekleştiğinde, SEC, daha büyük bir kamu kurumunda olduğu gibi, ifşa kanunlarının uygulanmasını gerektirir.