Performans Hedefi İçin Etkili Bir Değerlendirme Sistemi Nasıl Geliştirilir

Performans değerlendirme sistemleri, gerçek performans içgörülerinden daha fazla tansiyonu yükselttiklerinde bocalar. Kötü bir sistem çalışanların moralini bozabilir ve hatta yetenekli çalışanların işten çıkmasına neden olabilir. Etkili bir sistem, organizasyonunuz değiştikçe uyum sağlar ve geçmişten çok geleceğe bakar. Değerleme uzmanlarının sahipliğini artırmak ve değerlendirilenlerden gelen girdiler, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem geliştirmesine yardımcı olabilir.

Daha Kişisel Hale Getirin

Herkese uyan tek beden yaklaşımından vazgeçin. Değerlendirme kriterleri, gözden geçirilen her çalışanın görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olduğunda bir değerlendirme sistemi daha etkili olabilir. Ek olarak, yeni performans hedeflerini tartışırken her çalışanın güçlü yönlerini göz önünde bulundurun. Çalışanlar, ilerlemeleri, herkese uygulanan bir dizi genel standarttan ziyade, organizasyon içindeki güçlü yönlerine ve yeteneklerine göre ölçüldüğünde başarmak için daha motive olabilir.

Stratejik Yapın

Çalışanların performans hedeflerini kuruluşunuzun iş stratejisiyle uyumlu hale getirin. Genel stratejiyi bilmeden çalışanlar, organizasyonunuzun gitmesini istediğiniz yere ulaşmasına gerçekten yardımcı olmayan beceriler geliştirmeye veya hedeflerin peşine düşmeye odaklanabilir. Çalışanlarınızı organizasyonel başarıya katkıda bulunacak hedefler belirlemeye yönlendirin. Ayrıca, bilgileri genel stratejinizin çevik kalmasına yardımcı olabilecek her seviyedeki çalışanlarınızdan ve yöneticilerinizden bilgi alın.

Zamanında Yapın

Performans hedeflerindeki ilerlemeyi, onları etkileyen değişen güçlere uyum sağlayabilmek için yeterince sık değerlendirin. Hızlı koçluk ve kurs düzeltmeye izin veren sistemler performans yönetimini iyileştirir. Örneğin, çalışanlarınızın aylık değerlendirmeler için sizinle birlikte kontrol etmesini sağlamak, çalışanlarla yılda bir veya iki kez yapılan oturarak yapılan incelemelerden daha doğru bir ilerleme durumu görünümü sağlayabilir. Ek olarak, geri bildirim süreci yöneticiden çalışana ne kadar doğrudan ve acil olursa, performans o kadar etkili olacaktır.

Anlamlı kıl

Yöneticilerinize sistemin sahipliğini verin. Dürüst ve güvenilir değerlendirmeler için onları tanıyın ve ödüllendirin ve etkisiz değerlendirmelerden sorumlu tutun. Etkili Organizasyonlar Merkezi tarafından yapılan bir anket, değerlendirme sistemlerinin, kıdemli liderlerin, çalışanlarla yapılan değerlendirme toplantılarından en iyi şekilde yararlanmaları için yöneticilere ihtiyaç duydukları eğitim ve desteği verdiği organizasyonlarda en etkili olduğunu buldu. Değerlendirme sisteminizin gelişmesini ve faydalı olmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirin.