Kurumsal Aciliyet Örneği

Küçük işletmeler için olduğu kadar büyük şirketler için de kurumsal aciliyet duygusu önemlidir. Kurumsal aciliyet, değişim gerektiğinde insanları harekete geçmeye motive eden faktördür. İşletmenizin satışları artırması, kaliteyi iyileştirmesi veya maliyetleri düşürmesi gerekiyorsa, insanları belirli bir zaman ölçeğinde tehditlere veya fırsatlara yanıt vermeye motive etmelisiniz. Kurumsal aciliyet duygusuna sahip olmayan işletmeler kayıtsız kalır, büyüme fırsatlarını kaçırır ve dış tehditlerden zarar görme riskiyle karşı karşıya kalır.

Aciliyet veya Panik

Kurumsal aciliyet panikten farklıdır. Aciliyet, değişen koşullara ölçülü, proaktif bir tepkidir; panik, bir şirketin değişimin baskısı altında olduğu kısa vadeli bir tepkidir. Yüksek performanslı ürünler sunan yeni ve güçlü bir rakip ortaya çıkarsa, bir şirket daha fazla kaynak ayırarak ve kendi ürün geliştirme programını hızlandırarak aciliyet gösterebilir. Rekabet tehdidine panik bir yanıt, müşterileri elde tutma umuduyla mevcut ürünlerdeki fiyatları düşürmek olabilir - bu, yalnızca kısa vadeli sonuçlar verecek bir strateji.

Taahhüt

Bir aciliyet duygusu oluşturmak için, değişimin neden gerekli olduğunu açıklamalı ve çalışanlarınızı temel değişiklikleri yapmaya motive etmelisiniz. Örneğin, satışlarınız düşüyorsa, satış ekibini neden bir sorun olduğunu analiz etmeye ve durumu nasıl çözeceklerini sormaya teşvik edin. Satış ekibini soruna ve çözüme dahil ederek, değişikliği yapma taahhüdü oluşturabilirsiniz. Bir sorunun büyüklüğünü anlayan ve katkıda bulunabileceklerini anlayan çalışanlar, temel aciliyet duygusunu geliştireceklerdir.

Hedefler

Net bir zaman dilimiyle belirli hedefler belirlemek, kurumsal aciliyet duygusu yaratmaya yardımcı olur. “Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor” veya “kaliteyi artırmalıyız” gibi genel ifadeler, yöneticilere veya çalışanlara nasıl ve ne zaman yanıt vermeleri gerektiğine dair bir gösterge vermez. Ayrı departmanlar için bir dizi maliyet hedefi eylemi yönlendirirken, bir zaman çerçevesi aciliyet duygusu ekler. Bir örnek: "Üretim departmanı, maliyetlerini altı ay içinde yüzde 10 azaltmalıdır."

Paylaşılan Vizyon

Kurumsal aciliyetin amacı, değişimin olabildiğince hızlı ve etkili olmasını sağlamaktır. Bunu başarmak için, çalışanlarınıza değişimden sonra şirketin vizyonunu ve değişimin getireceği faydaları verin. Örnek olarak, kaliteyi iyileştirmenin ve satışları artırmanın karı nasıl artırabileceğini ve herkes için daha güvenli bir gelecek sağlayabileceğini açıklayın. Çalışanları ilerleme konusunda bilgilendirin ve herkesin bireysel ve departman hedeflerine ulaşmaya devam etmesini sağlayın.