İşletme Kar Marjı Kullanarak Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır

Başabaş noktası, bir işletmenin tüm maliyetleri ödemek, ancak kar elde etmek için gerçekleştirmesi gereken satış hacmidir. Bir şirket, başa baş analizi kullanarak, farklı değişkenler varsayarak bu başa baş noktasını hesaplayabilir. İşletmeler tarafından başa baş analizde kullanılan bu tür bir değişken, kar marjıdır. Bu hesaplama, işletmeye, belirli bir brüt kar marjı elde etmek için gereken başa baş satış değerini gösterir.

1

İşletme için işletme giderlerini belirleyin. Örneğin, işletmenin işletme giderlerinin 30.000 $ olduğunu varsayalım.

2

İşletmenin yıllık borç servisini belirleyin. Yıllık borç servisi, işletmenin sabit aylık borç ödemelerinin toplamıdır. Örneğin, işletme için yıllık borç servisinin 10.000 $ olduğunu varsayalım.

3

İşletme giderlerini yıllık borç servisine ekleyin. Örneğe devam edersek, 10.000 $ + 30.000 $ = 40.000 $.

4

İşletme için brüt kar marjını belirleyin. Örneğin, brüt kar marjının yüzde 40 olduğunu varsayalım.

5

Faaliyet gideri artı yıllık borç servisi rakamını brüt kar marjına bölün. Örneğe devam edersek, 40.000 $ / 0.4 = 100.000 $. Bu rakam, işletme için başabaş noktasını temsil ediyor.