Yatırım Getirisi Teknikleri

Yatırım Getirisi (ROI), işletmeler için en önemli ölçüm standartlarından biridir. ROI, bir işletmenin nakit ve öz kaynak kaynaklarını ne kadar etkili kullandığını gösterir. Küçük işletmeler, ROI'yi bir Fortune 500 şirketi kadar verimli kullanabilir. Tipik olarak sınırlı kaynaklar nedeniyle, küçük şirketler ROI'larını ölçmekten daha da fazla fayda sağlayabilir. İşletme sahipleri, gerçek yatırım getirilerini ölçmek için basit veya daha karmaşık teknikleri seçebilirler.

ROI Teorisi

Teorik olarak, ROI basit bir kavramdır. Her işletmenin hedeflerinden biri, ister yatırımlar, ister harcamalar veya başka herhangi bir amaç için harcanan her dolar için bir dolardan fazla kazanmaktır. ROI teknikleri, bu çabanın etkinliğini ölçer. Bu nedenle, yüzde 0,00'den fazla bir ROI, şirketin harcadığından veya yatırım yaptığından daha fazla kazandığını gösterir. Yatırım getirisi yüzdesi ne kadar yüksekse, işletme sermayesini o kadar verimli kullanıyor demektir. Başarının tek ölçüsü olarak bir şirketin yatırım getirisini göz önünde bulundurmanın cazibesine direnin. ROI, bir şirketin genel sağlığını ölçmek için diğer önemli iş oranlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

YG'yi hesaplama

Yatırım getirisini hesaplamak için, küçük işletmeler yanlış anlamadan kaçınmayı basit tutmalıdır. Örneğin, bir işletme sahibi şirkete 10.000 $ yatırım yapar ve cari yıl karı 2.200 $ 'dır. Bu yıl için ROI'nin 0,22 (yüzde 22) olduğunu öğrenmek için karı (2.200 $) toplam yatırıma (10.000 $) bölün. Daha büyük ve halka açık şirketler, ortak ve tercih edilen hisse senetleri, uzun vadeli borçlar ve diğer potansiyel "yatırım" sorunları olduğu için daha karmaşık formül yapımı ile karşı karşıyadır. Küçük işletme sahipleri, başarılarının gerçek bir resmini oluşturmak için tüm yatırım tutarlarını kullanmaya dikkat etmelidir. Sahipler genellikle şirketlerine aktardıkları daha küçük miktarları “unuturlar” ve bu da yatırım getirisi yüzdelerini yanlış yapar.

Karar Vermeye Yardımcı Olmak İçin Öngörülen Yatırım Getirisini Kullanma

ROI teknikleri, potansiyel sonuçları analiz ederken ve "devam" veya "devam etme" kararları verirken değerlidir. Büyük ve küçük işletmeler, sermayeyi koruma ve riski en aza indirme ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Tahmini yatırım getirisi rakamlarını kullanarak, şirketler genellikle daha güvenli ve daha karlı kararlar verebilir. Örneğin, ek bir perakende yeri açmayı düşünen küçük bir işletme, bu çıkışı elde etmek ve sürdürmek için beklenen maliyetin ışığında net gelirini (karını) tahmin edebilir. Sahipler veya yöneticiler, alanın kiralama maliyetini, öngörülen envanteri, personeli ve diğer işletme maliyetlerini içerebilir. Bu onların tanımlanabilir yatırımıdır. Öngörülen karı tahmini yatırıma (maliyetlere) bölerek, öngörülen yatırım getirisinin kararı haklı çıkarırsa öğrenebilirler. Sıfır veya negatif bir ROI, "hayır" kararını gösterirken, sağlıklıpozitif yüzde, bir "git" kararı vermede yardımcı olmalıdır.

Saf Yatırımlar İçin Yararlı ROI Teknikleri

Basit ROI formülünü kullanmak, bireylerin ve işletmelerin mevcut yatırımların başarısını belirlemesine ve gelecekteki sonuçları projelendirmesine yardımcı olur. Örneğin, menkul kıymetlere 5.000 $ 'lık orijinal bir yatırım şimdi 5.800 $ değerindedir. 800 Dolarlık kârın orijinal maliyete (5.000 Dolar) bölünmesi yüzde 16'lık bir yatırım getirisi gösterir. Bu, banka ile ilgili çoğu yatırımla karşılaştırıldığında başarılı bir getiri. Yatırım getirisinin risk bileşenini etkilemediğini anlayın. Bu örnek yatırımın oldukça riskli olma olasılığı vardır ve yatırımcı daha az değişken bir opsiyonda yüzde 10'luk bir getiri elde etmek için daha akıllıca olabilirdi. Bu örnek, bireylere ve küçük işletmelere işlerini yönetmek için neden diğer tanınmış analizlerle birlikte ROI tekniklerini kullanmalarının önerildiğini göstermektedir.