Sürdürülebilirlik Nedir ve Şirketleri Nasıl Rekabetçi Tutar?

Sürdürülebilir kuruluşlar, gezegenin sürdürülebilirliğini ve yeşil üretim tekniklerini göz önünde bulunduranlardır. Sürdürülebilir üretimi düşünen şirketler yeni süreçler geliştirmeli ve çevre dostu ekipman satın almalıdır. Yeni ekipman satın alımlarının ve çevre dostu süreçlerin geliştirilmesinin organizasyon için bir maliyeti olabilirken, sürdürülebilir bir organizasyon olmak tedarik maliyetlerini düşürebilir ve bitmiş ürünler için ek bir pazara girebilir.

Azaltılmış Girişler

Çevre dostu üretim süreçleri izleyen şirketler, ürünleri oluşturmak, paketlemek ve tüketicilere göndermek için kullandıkları malzemeleri azaltır. Örneğin, bir şirket, müşterilere gönderilmek üzere bir ürünü paketlemek için kullanılan dolgu malzemelerinin miktarını azaltabilir. Ambalaj malzemesinin azaltılması aynı zamanda üreticiye maliyeti de düşürür. Sürdürülebilir şirketler, bir seferde sevk edilen ürün sayısını artırarak ürünlerin nakliye maliyetini de düşürebilir.

Halkla ilişkiler

Çevre dostu ürünlerle tanınan çevreci şirketler, ürünler için tüketicilerden daha yüksek fiyatlar talep edebilir. Yüksek fiyatlar, yeni ekipman satın alımlarının maliyetini ve yeşil üretim süreçlerinin gelişimini dengeleyebilir. Gezegenin durumuyla ilgilenen tüketiciler, üretim ve teslimatta çevreyi dikkate alan mallar için daha yüksek bir fiyat ödeyecek. Ek olarak, tüketiciler satın alma kararını üreticinin sürdürülebilir iş uygulamalarına da dayandırabilir. Çevre dostu süreçler kullanan şirketler, üretim tesisinin bulunduğu topluluklarda iyi ilişkiler geliştirebilir.

Geri dönüşüm

Sürdürülebilir kuruluşlar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmanın yanı sıra, geri dönüşüm ve yeniden kullanım için diğer kuruluşlara atık satmaktadır. Şirketler, yeni bir gelir akışı yaratmak için diğer sürdürülebilir kuruluşlara atık satabilir. Bazı kuruluşlar, üretimde hammadde maliyetini düşürmek için kendi atıklarını geri dönüştürür ve yeniden kullanır.

Azaltılmış Bertaraf Maliyetleri

Atık malzemelerin azalmasıyla birlikte, sürdürülebilir kuruluşlar da malzemeleri elden çıkarma maliyetini düşürür. Şirketler, işletmenin ürettiği atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm programları ve çevre dostu süreçler kullanır ve bu da bertaraf maliyetlerini düşürür. Tehlikeli atık üreten şirketler, atık miktarını azaltarak veya malzemeyi yeniden kullanmak için bir süreç geliştirerek önemli bertaraf maliyetlerinden tasarruf edebilirler. Tehlikeli maddelerin imha edilmesi, bir imalat işletmesi için pahalı olabilir.