Örgütsel Stresle Başa Çıkmanın Önemi

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre örgütsel stres, kötü iş tasarımı, yetersiz yönetim ve çalışan desteği eksikliğinden kaynaklanıyor. Organizasyonel veya iş stresinin sonuçları oldukça ciddi olabilir. Örgütsel stresin nedenlerini ele almak devamsızlığı azaltabilir, çalışanların moralini artırabilir ve işyerinde yıpranmayı azaltabilir. American Stress Institute tarafından yayınlanan 2000 Gallup Anketine göre, işçilerin yüzde 80'inden fazlası işte stres yaşadı; Bunların yarısından fazlası bu stresle başa çıkmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İşlerin ve Çalışma Sistemlerinin Kötü Tasarımı

Örgütsel stresin kökü, işlerin ve çalışma sistemlerinin kötü tasarlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırma, iş stresinin çoğunun, bir kuruluşun çalışanların bilgi ve yetenekleriyle eşleşmeyen aşırı taleplere ve baskılara değer verdiğinde ortaya çıktığını göstermektedir. Bu eksik iş tasarımına, genellikle çalışanların pozisyonlarında seçim yapma veya kontrol etme konusunda çok az fırsat eşlik eder. Çalışanlara karar verme üzerinde daha fazla kontrol sağlamak, çalışanların moralini ve üretimini artırabilir ve iş stresini ortadan kaldırabilir. Kötü iş tasarımını ve çalışma sistemi tasarımını göz ardı etmek, çalışanların devamsızlığına ve hastalığına neden olabilir. Çalışanlar odaklarını kaybedebilir ve sinirlenebilir ve işlerine daha az bağlı olabilirler.

Zayıf yönetim

Kötü yönetim de bir organizasyondaki strese katkıda bulunabilir. Yetersiz denetçilerle uğraşan çalışanlar genellikle hayal kırıklığı, ilgisizlik ve düşük performanstan muzdariptir. Kötü yönetimde kilit bir faktör, yöneticilerin çalışanlarla düzgün bir şekilde iletişim kuramamasıdır. Bu iletişim eksikliği, güvenli olmayan çalışma uygulamalarına, personel değişim hızına ve hatta çalışan hastalığına katkıda bulunur. Mutsuz çalışanlar aynı zamanda bir şirketin itibarını kötü konuşarak zedeler, şirketin hem içeride hem de dışarıda imajına zarar verir.

Zayıf Organizasyonel Tasarım

Esnek olmayan çalışma saatleri, gelişigüzel vardiya programları ve yetersiz çevresel ve ergonomik tasarım genellikle kötü organizasyonel tasarıma neden olur. Bu sorunlar, işyeri yaralanmalarına, iş arkadaşlarının hoşgörüsüzlüğüne ve yönetim ve işyeri yorgunluğuna katkıda bulunur. Organizasyonel tasarım, yukarıdan aşağıya bir yapıdır: Yönetim, bir şirketin organizasyonel tasarımını yerine getirir ve organizasyonel tasarım kusurlarıyla ilişkili stresle ilgili tehlikelerden sorumludur. Ekip üyeleri, çalışanlar ve müşterilerle konuşurken genellikle organizasyonel tasarım kusurlarını keşfederler.

Düşünceler

Örgütsel stresin tehlikeli etkilerini azaltmak, çalışanlarla yüksek düzeyde iletişim gerektirir. Bireysel iş içeriği, iş yükü ve hızı, çalışma saatleri, iş sürecinde çalışan kontrolü, kariyer gelişimi ve ücret, örgütsel roller, kişiler arası ilişkiler, örgütsel kültür ve iş-ev ilişkileri dahil olmak üzere analiz edilmesi gereken dokuz alan vardır. Bu alanların kapsamlı bir analizi, yönetimin çalışanlara ve kuruma zarar veren stresle ilgili alanları belirlemesine yardımcı olabilir. Bu tehlikelerin ortadan kaldırılması, genel çalışan sağlığını, olumlu işyeri moralini ve üretkenliği artırır.