Sermaye Kiralamalarının Faaliyet Kiralamalarına Karşı Finansal Etkisi

Kira kontratı, şirketinizin ekipman edinmesi için harika bir yol olabilir. İki ana kiralama türü işletme ve sermaye kiralamalarıdır. Her iki türün de bir şirketin mali durumu üzerinde farklı etkileri vardır ve farklı şekillerde muhasebeleştirilir. Farklı kiralama türlerini anlamak, bunları mali tablolara doğru şekilde kaydetmenize yardımcı olacaktır.

Faaliyet Kiralamaları

Kiralama işleminin avantajlarından biri, ekipmanın modası geçtikçe değiştirilebilmesidir. Bir kira sözleşmesi ile daha yeni bir şey kiralarsınız. Ekipmanınız olsaydı, eski ekipmanı atmanız ve daha yeni bir model satın almanız gerekirdi. Kira sözleşmesi, kapasitenin geçici olarak artırılmasını da kolaylaştırır; ekipmanı satın almak yerine kısa vadeli bir kira sözleşmesi imzalarsınız. Operasyonel kiralama genellikle kısa vadeli bir kiralamadır. Operasyonel kiralama söz konusu olduğunda, kiralanan ekipman, kiralama süresinin sonunda iade edilir. Bu, yalnızca geçici olarak ihtiyaç duyduğunuz ekipman için uygun bir seçenektir.

Sermaye Kiralama

Bir operasyonel kiralamadan farklı olarak, sermaye kiralaması uzun vadeli bir kiralamadır. Sermaye kiralaması ile, mülkiyetin bazı risklerini üstlenir ve bazı faydaları elde edersiniz. Sermaye kirasıyla, genellikle kiralama süresinin sonunda ekipmana sahip olursunuz veya ekipmanı satın alma seçeneği elde edersiniz. Kiralama süresi, ekipmanın tahmini ömrünün yüzde 75'ini aşarsa, sermaye kiralaması olarak sınıflandırılır. Sermaye kiralamasının avantajı, kira sözleşmesinin sonunda bir varlığa - sahip olduğunuz bir şeye - sahip olmanızdır. Olumsuz tarafı, varlığın bu noktada eski olabileceğidir.

Kira Muhasebesi

Bir operasyonel kiralamaya ilişkin muhasebe, bir sermaye kiralamasının muhasebeleştirilmesinden farklıdır. Bir operasyonel kiralama ile, kira ödemelerini işletme gideri olarak kaydedersiniz. Ekipmanı bilançoda listelemezsiniz çünkü ona sahip değilsiniz. Bir sermaye kiralamasında, kalan kira ödemelerini bir borç - borçlu olduğunuz bir şey - ve ekipmanı bir varlık olarak kaydedersiniz. Başka bir deyişle, kira sözleşmesi, ekipmanı krediyle satın almışsınız gibi değerlendirilir. Sermaye kiralamasında, finansmanın faiz kısmını faiz gideri olarak ve ekipmanın amortismanını amortisman gideri olarak düşersiniz. Giderler net geliri azalttığı için, bir sermaye kiralaması, bir işletme kiralamasından daha düşük vergilerle sonuçlanabilir.

Diğer sorunlar

İster bir operasyonel kiralamaya, ister bir sermaye kiralamasına sahip olun, dikkate alınması gereken bazı konular vardır. Öncelikle, kiralanan ekipmanın sigortalı olup olmadığını öğrenin. Ekipmanı sigorta ettirmezseniz, kiralama şirketi üzerindeki sigorta için sizden ücret alabilir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus da, kiralamayı erken bitirirseniz şirketin sizden ceza alıp almayacağıdır. Son olarak, kira sözleşmesinin bir parçası olarak gerekli olabilecek bir bakım programı için kira sözleşmesini kontrol edin.