Reklam Giderleri İçin Makbuz İhtiyacım Var mı?

Bloomberg Businessweek'e göre, ortalama bir şirket 2008'den 2009'a kadar gelirinin yaklaşık yüzde 8'ini reklama harcadı. Bazıları satışların yüzde 15'ini harcadı. Bu, herhangi bir küçük işletme sahibinin izlemesi için önemli bir miktar olabilir. IRS, belirli bir dolar tutarını aşan reklam makbuzları bulundurmanızı gerektirir. Gelir ve giderlerinizi vergi amaçlı takip etmek size kalmıştır.

Makbuzlar Ne Zaman Saklanmalı

IRS'ye göre, yayınlanma tarihi itibariyle 75 doları aşan harcamalar için makbuz tutmanız gerekmektedir. Buna reklam harcamalarının makbuzları da dahildir. Bu rakam son yıllarda 25 dolardan yükseldi ve küçük şirketler için bazı evrak işlerini ortadan kaldırdı.

İşletmeler için zorluk, reklamın genellikle düzenli olarak yürütülmesidir. Bir reklam ajansı veya medya şirketi de sizin için birkaç tür reklam yayınlayabilir. Bu durumlarda, tüm medya şirketlerine veya ajanslarına en azından aylık reklam harcamalarının kopyalarını göndermelerini söyleyin. Kopyaları bir dosya klasöründe saklayın ve 75 doların üzerindeki herhangi bir tesadüfi reklam makbuzunu büyük bir zarf içinde saklayın.

Zaman uzunluğu

IRS, işletme sahiplerinin, reklam makbuzları dahil makbuzları üç yıl boyunca saklamasını önerir. Bu, IRS'nin yasal olarak sizi denetlemesine izin verilen zaman çerçevesidir. Ancak, reklam faturalarınızı altı yıla kadar saklamanız tavsiye edilir. Bunun nedeni, IRS'nin gelirinizi yüzde 25 veya daha fazla eksik beyan ettiğinize inanıyorsa, size meydan okumak için altı yılı vardır. Bu nedenle, tüm klasörlerinizi ve zarflarınızı yıllara göre etiketleyin. Diğer masraflardan ayrı reklam makbuzları.

Bir Defterin Bakımı

Defteriniz için reklam makbuzlarınızı koruyun. Bir defter, reklam faturalarınızı istediğiniz sıklıkta kaydetmenizi sağlar. Defterinizi iki bölüme ayırın: gelir ve giderler. Farklı reklam giderleri türleri dahil, kaydederken maruz kaldığınız gider türünü belirtin. Bu şekilde, reklam harcamalarınızı sık sık takip edebilir ve bütçenizin ne zaman aşıldığını öğrenebilirsiniz. Herhangi bir ofis malzemeleri mağazasından bir defter satın alabilirsiniz. Diğer bir seçenek de genel muhasebe yazılımı satın almaktır.

Reklam Harcamalarını Raporlama

Toplam reklam gelirleri veya harcamaları, IRS tarafından yayınlanan "İşten Kâr veya Zarar" formu olan C Programında rapor edilmelidir. 2010'da (ve ondan en az beş yıl önce), reklam harcamaları Çizelge C'nin 8. satırında "Giderler" başlığı altında rapor edildi. Reklam harcamalarınızı diğer işletme harcamalarınızla birlikte ekleyin. Kârınızı elde etmek için bu toplamı gelirinizden çıkarın.