İş Günü Sırasında Aralar ve Yemekler için Federal Gereksinimler

Federal düzenlemeler, işverenlerin çalışanlara yemek molası vermesini gerektirmez. Bununla birlikte, bir işveren molalara ve yemek saatlerine izin verdiğinde, federal gereklilikler, bunların nasıl ödeneceğini belirler. Adil Çalışma Standartları Yasası gibi federal çalışma yasaları, neyin dinlenme süresi, yemek zamanı, bekleme süresi ve çağrı süresi arasında ayrım yapar. Bu ayrımlar, bir çalışanın çalıştığı süre için nasıl tazminat alacağını belirler.

Dinlenme Süreleri

Dinlenme süreleri kısa süreli aralardır ve genellikle çalışan verimliliğini artırır. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, dinlenme süresi tipik olarak 5 ila 20 dakika arasındadır. Bir işveren dinlenme süresi teklif ederse, çalışan o süre için tazminat almalıdır. İzinsiz dinlenme süreleri veya ayrılan sürenin ötesinde uzatılmış molaların işveren tarafından tazmin edilmesi gerekmez. Örneğin, bir çalışan 15 dakikalık planlanmış bir mola verir, ancak 30 dakikalık moladan dönmezse, işveren, çalışanın 15 dakikalık uzatma ücretini azaltabilir.

Yemek Dönemleri

Yemek süreleri genellikle 30 dakika veya daha fazladır. Çalışma Bakanlığı'na göre, bir işverenin bir çalışana 30 dakika veya daha uzun bir yemek süresi için tazminat ödemesi gerekmez. Ancak bu süre zarfında çalışanın tamamen görevden alınması gerekir. Ayrıca, federal düzenlemeler, işverenin, belirli bir yemek döneminde iş görevlerini yerine getirmesi durumunda çalışana tazminat ödemesini gerektirir. Örneğin, bir çalışan yemek saatine başlarsa, ancak bir müşteriden acil müdahale gerektiren acil bir çağrı alırsa, bu çalışma süresi olarak kabul edilir ve işveren bu süreyi ödemelidir.

çalışma durumu

Adil Çalışma Standartları Yasası kapsamındaki mola ve yemek düzenlemeleri genellikle muaf olmayan çalışanlar için geçerlidir. Muaf olmayan bir çalışan saat başı ücret alır ve fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Muaf çalışanların belirli iş sınıflandırmaları vardır ve genellikle maaş alırlar. Adil çalışma standartları genellikle muaf işçilere uygulanmaz. Ancak, bu çalışanlar işveren tarafından zorunlu kılınan mola ve yemek programlarına uymalıdır.

Ek gereksinimler

İşverenler, emziren annelerin yanı sıra engelli bireyler için molalar ve barınma ile ilgili federal düzenlemelere uymalıdır. Engelli Amerikalılar Yasası gibi eşit istihdam yasaları, işverenlerin engelli işçiler için makul düzenlemeler sağlamasını gerektirir. Kolaylıklar arasında değiştirilmiş iş atamaları, çalışma alanında fiziksel değişiklikler ve bazı durumlarda daha uzun bir mola süresi bulunur. Emziren anneler ayrıca anne sütünü sağmak için mola zamanları için konaklama hizmeti alırlar. Adil Çalışma Standartları Yasası, işverenlerin, emziren annelere çocuğu için süt sağmaları için banyodan uzakta özel bir yer sağlamalarını gerektirir. Yasa ayrıca emziren annelerin anne sütünü ifade etmeleri için gerektiği kadar ara vermelerine de izin veriyor.