Müşteri Segmentasyon Stratejileri

Bir işletme, hedef pazarını (mal ve hizmetlerini satın alma olasılığı en yüksek olan kişiler) belirledikten sonra, segmentasyon stratejileri kullanarak müşterileri daha fazla bölebilir. Bu segmentlerdeki müşteriler bir veya daha fazla özelliği paylaşır. Bu bilgiyi kullanarak, küçük bir işletmenin pazarlamasından sorumlu kişi, bu hedeflenen müşterilere etkili bir şekilde ulaşmak için özel planlar geliştirir. Segmentasyon, şirketlerin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayarak müşterilerle ilişkiler ve sadakat oluşturmalarına olanak tanır. Bir şirket genel pazarını segmentlere ayırmak için sayısız değişken kullanabilse de, müşteri segmentasyonu için en yaygın olarak kullanılan birkaç değişken vardır.

Demografik Strateji

Demografik bölümleme, müşteri pazarını cinsiyet, yaş, gelir, eğitim seviyesi, meslek, sosyoekonomik durum, aile türü (geleneksel, boşanmış, tek ebeveyn), din, dil, kültür ve milliyet gibi değişkenler kullanarak bölmeyi içerir. Örneğin, bir ürün, belirli bir kültür veya milliyet yoğunluğuna bağlı olarak ülkenin bir bölgesinde başarılı olurken başka bir bölgede başarısız olabilir. Oyuncaklar ve giysiler genellikle belirli yaşlara ve cinsiyetlere pazarlanır ve bazı hizmetler, belirli bir gelir diliminde olanlar için özel olarak yaratılır (örneğin, ev bakıcıları, dadılar, bahçe bakıcıları). Hedef pazarınız küçük çocuklu aileler ise, demografik bir pazarlama stratejisi, dergilerde, çevrimiçi haber bültenlerinde, web sitelerinde ve bu ailelere hitap eden diğer yayınlarda reklam fırsatları aramanızı sağlar.

Coğrafi Strateji

Coğrafi bölümleme, pazarı belirli bir konuma göre böler ve genel bir ülke veya eyalete atıfta bulunabilir veya mahalleye göre daha da bölünebilir. Coğrafi bölümleme ayrıca iklim, şehir veya kasaba boyutu, kırsal veya metropol alanı ve manzara türü (dağlık, sahil veya tarım arazisi) gibi değişkenleri de kullanabilir. Bu, şirketlerin belirli alanlarda yararlı veya gerekli olan ürün türlerini belirlemesine olanak tanır. Örneğin, sörf tahtaları ve diğer plaj sporları ekipmanlarında uzmanlaşmış bir şirket, çabalarını, sörfün popüler bir spor olduğu Florida ve California gibi eyaletlere odaklayacaktır. Bu strateji, hedeflenen iletişime de izin verir. Şirket bir sahil bölgesinde reklam panoları kullanıyorsa, mesajın amaçlanan hedefine ulaşma olasılığı, aynı reklam panosu reklamını bir şehrin ortasına yerleştirmekten daha yüksektir.

Psikografik Strateji

Psikografik strateji, müşteri pazarını değerlere ve yaşam tarzlarına, sosyal statüye ve kişilik tipine göre böler. Bu tür bir bölümleme, pazarı, belirli bir yaşam tarzı yaşayan bir kişinin bir ürün veya hizmetin değerlendirilmesine ve satın alınmasına nasıl tepki verdiğine göre ayırır. İlgi alanları, tavırlar, görüşler ve değerlerin tümü bir kişinin bir ürün veya hizmete yönelik görüşüne katkıda bulunur. Örneğin, liberal politik görüşlere sahip olanlar, çok muhafazakar bir yazarın yazdığı yeni bir kitapla ilgilenmeyebilirler. Bu stratejiyi kullanarak bir şirket, ürünlerini statülerine, kişiliklerine veya değerlerine göre belirli bir grup için çekici kılacak şekilde sunabilir. Daha yüksek sosyal sınıflar, örnek olarak ek hizmetlere, özelliklere ve özel satışlara daha açık olabilir.

Davranışsal Strateji

Davranışsal bölümleme stratejisi, şirketin müşterilerinin ihtiyaçları ve ihtiyaçlara tepkileri ile ilgili elde ettiği bilgileri kullanması anlamına gelir. Davranışlar, belirli bir markaya müşteri sadakatini içerebilir; satın alımlar için istenen fiyatı ödemek veya sınırlı bir bütçeyle yaşamak; tekrarlanan alımlar veya ilk kez müşteri; veya başka yerlerde gördükleriyle karşılaştırmaya hazır veya satın almaya hazır müşteriler. Bu stratejiyi kullanarak segmentlere ayrılan müşteriler, ürünü veya hizmeti kullanma şekline veya kullanım yoğunluğuna göre de bölünebilir - örneğin, haftada bir temizlik hizmeti alan bir müşteri ile aynı hizmeti bir kez alan bir müşteri her altı ay. Bir şirket, sadık bir müşteriye daha fazla çeşitlilik sağlamak için bir ürün hattından ek seçeneklere ihtiyaç olduğunu fark ederse,Bu segmentasyon stratejisi ile alınan bilgiye dayalı olarak ürünleri geliştirebilir.