KPI Planlama

Bir Anahtar Performans Göstergesi veya KPI, bir organizasyon içindeki performansın bir ölçüsüdür ve işletmenin başarısını birincil hedefleri açısından değerlendirmektir. KPI'lar, işin türüne ve hedeflerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. KPI'lerin amacı, bir kuruluşun uzun vadeli hedeflerine yönelik ilerlemesini değerlendirmektir. KPI'lar ölçülebilir olmalıdır, böylece liderlik değerlendirme için KPI faktörlerini kullanabilir.

1

Şirketi departmana göre özetleyin. Bir kağıt yaprağını iki bölüme ayırın. İlk bölümde, bir bütün olarak şirket için KPI'ları listeleyin. İkinci yarıda, her bölümü listeleyin. Ardından, işletmenin her bir yönü ile doğrudan ilgili olan KPI'leri listeleyin.

2

Her departman için amaç ve hedefleri yazın. Her KPI doğrudan bir hedefe veya hedefe karşılık gelir, bu nedenle bunları listelemek önemlidir.

3

KPI'leri ayrı belgeler olarak yazın. Her biri, hedef / hedefle ilgili olarak KPI'nın amacını tanımlayan bir başlıkla başlamalıdır. Bu, ölçmek istediğiniz temel kavramdır. Örneğin, bir perakende kuruluşunun, "Zor durumdaki bir departmanda satışları artırmak" gibi bir amaca sahip bir TPG'si olabilir. Bunun neden iş başarısının anahtarı olarak kabul edildiğine dair kısa bir açıklama ekleyin.

4

KPI'yı ölçmek için net ve ölçülebilir bir yöntem geliştirin. Ölçülebilir değilse, KPI'yi değiştirin. Yukarıdaki örnek için, ölçüm şöyle olabilir: "Satışlar, yıl sonuna kadar her ay önceki yılın toplamlarına göre ölçülecektir." KPI'nın geçerli olduğu sürenin yanı sıra ölçüm sıklığını da dahil edin.

5

Beklenen bir sonucu belirtin. Bunu ölçülebilir terimlerle yapın. Örneğin, "Satışlar önceki yıla göre en az yüzde 10 artacak." Başarıyı nasıl ölçmeyi ve hesaplamayı planladığınıza ve gerekirse ölçümün nasıl parçalanacağına ilişkin ayrıntıları ekleyin. Örneğin, yukarıda bahsedilen KPI, departman içindeki belirli ürün veya kategorilerdeki satışların başarısını (veya başarısızlığını) ölçmek için öneriler içerebilir. Bu örnekte, bu tür bilgiler, bu departmanla ilgili gelecekteki kararlarda size yol gösterir.