Tamamen Sahip Olunan İştirakler İçin Vergi Avantajları

Tamamen sahip olunan bir bağlı ortaklık, bir ana şirket tarafından oluşturulan ayrı bir şirkettir, ancak ana şirket, bağlı ortaklığın hisselerinin yüzde 100'üne sahiptir. Bir şirket, tamamen sahip olunan bir yan kuruluş olarak başka bir şirket satın aldığında veya kurduğunda çeşitli vergi avantajları vardır. Ana şirket, vergi yükümlülüğünü önemli ölçüde azaltabilir ve bağlı ortaklık kurulmadan başka türlü mümkün olmayan kesintilerden faydalanabilir.

Stok Satın Alma

Bir şirket başka bir şirketin hissesini satın aldığında, hâkim şirket satın almayı, İç Gelir Kanunu'nun 338. Bölümü uyarınca bir varlık edinimi olarak ele almayı seçebilir. Kontrol eden şirket, satın almayı bir varlık alımı olarak talep etmek için yüzde 80 oy hakkına sahip olan hedef şirketin hisselerinin en az yüzde 80'ini satın almalıdır. Bir ana şirket, başka bir şirketin hisselerinin tamamını satın alarak tamamen sahip olunan bir bağlı şirketi satın aldığında, satın alma, vergi amaçlı nitelikli bir hisse alımı olarak kabul edilir. Kontrol eden şirket, satın alma işlemini hisse senedi edinimi yerine varlık edinimi olarak ele alarak, satın almanın vergiye esas değerini varlıkların adil piyasa değerine eşit olacak şekilde artırabilir. Varlık alımı, daha yüksek bir vergiye esas olarak kabul edilir,bu da daha yüksek miktarlarda amortisman kesintilerine neden olabilir.

Vergiden Muaf Kuruluşlar

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, vergiden muaf bir kuruluş statüsünü korumak için kar amacı gütmeyen tamamen sahip olunan bir yan kuruluş oluşturabilir. Vergiden muaf kuruluşlar, kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kuruluşun hayırseverlik amacını ilerlettiği sürece, net gelir üzerinden federal vergiler ödemekten korunur. Tamamen sahip olunan iştirak, vergiden muaf şirketin dolaylı kontrolü altında faaliyet gösterebilir ve vergiden muaf kuruluşun misyonuyla ilgili olmayan faaliyetlerde bulunabilir. Ana şirket vergiden muaf statüsünü korurken, yan kuruluş federal gelir vergisine tabi olacaktır.

Konsolide Dosyalama

Konsolide bir vergi beyannamesi, tamamen sahip olunan bir bağlı ortaklığı da içerebilen bağlı bir şirketler grubu tarafından verilebilir. Kontrol eden şirket olan ana şirket, konsolide vergi beyannamesi vermek için bağlı ortaklığın hisselerinin en az yüzde 80'ine ve yüzde 80 oy hakkına sahip olmalıdır. Tamamen sahip olunan bir bağlı ortaklığın ana şirketi, bağlı ortaklığın tüm hisselerine sahip olduğundan, ana şirket ve bağlı ortaklık, gelir ve zararlarını tek bir konsolide vergi beyannamesine dahil edebilir. Ana şirket ile bağlı ortaklığın gelir ve zararları, konsolide vergi beyannamesi doldurulurken tek bir işletme olarak birleştirilebilir. Bir ana şirket yüzde yüz iştirak kurduğunda, yüzde yüz iştirakin hisselerini kontrol eder.Tamamen sahip olunan bir bağlı ortaklığın maruz kaldığı herhangi bir zarar, ana şirketin karı ile mahsup edilebilir, bu da daha düşük bir vergi yükümlülüğü ile sonuçlanır.

Birden Çok İştirak

Bir şirket, ayrı kuruluşlar olarak tamamen sahip olunan birkaç farklı yan kuruluş oluşturabilir. Tamamen sahip olunan iştirakler, farklı ürün hatları veya farklı endüstrilerdeki diğer iş türleri için operasyonları yürütmek için kullanılabilir. Tamamen sahip olunan farklı iştiraklere konsolide bir vergi beyannamesi sunarak, bir bağlı ortaklığın karı, ana şirketin diğer bağlı ortaklıklarının zararlarını telafi edebilir.