Kendi Kendine Başlayanlarla Nasıl Görüşülür?

İşverenlerin çoğu, yüksek düzeyde inisiyatif ve kendi kendini yönetme kapasitesi olan işçiler aramaktadır. Kendi kendini motive eden insanlar, amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için problem çözme becerilerine sahiptir ve kuruluşunuzun eğitim maliyetlerini ve kaynaklarını koruyabilir. İş başvurusu yapanlar genellikle duymak isteyeceğinizi düşündükleri cevaplarla hazırlandıklarından, bir adayın açık pozisyonunuzda üstün olma motivasyonuna sahip, kendi kendine başlayan biri olup olmadığını ölçmek zor olabilir. Bir adayın inisiyatif ve inanç düzeyini araştırmanıza yardımcı olmak için çeşitli açılardan hedeflenmiş sorular sorun.

Liderlik ve İnisiyatif

Kendi kendine başlayanlar iddialı hedefler sergiler ve mevcut trendlere ayak uydurmak için çok çalışır. Ayrıca liderlik becerilerine de sahipler, nadiren arkalarına yaslanıp onları izliyorlar. Adaydan sizi nasıl bir icraatçı olduğuna ve büyük projelerde işi nasıl başardığına ikna etmesini isteyin. Eski personelin onun liderlik tarzını nasıl tanımlayacağını sorarak yeteneklerini araştırın. Bir defada başarısız olmak sadece insanca olduğu için, adaydan liderlerin aksayabileceği bazı durumları adlandırmasını isteyin. Uyuşuk iş arkadaşlarını nasıl motive ettiğini veya ekip üyelerinden bağlılık kazandığını size anlatmasını isteyin. Cevapları, liderliği ve inisiyatifi olduğunu açıkça göstermelidir.

Problem çözme

Etkili problem çözme, kendi kendine başlamanın ayırt edici özelliğidir. Problemi tanır, çözümü bulur ve görevini tamamlar. Adaydan karşılaştığı karmaşık bir soruna ve çözümü bulmak için becerilerini nasıl kullandığına dair bir örnek vermesini isteyin. Belirli bir projedeki ilerlemesini engelleyebilecek bir iş arkadaşıyla nasıl başa çıktığını araştırın. İyi problem çözme becerilerine sahip çalışanlar, olumsuz durumlarla karşılaştıklarında olumlu kararlar alırlar.

Hedefler ve Hesap Verebilirlik

Kendi kendine başlayanlar, görevlerine çok odaklanma ve hedeflerinden kendilerini sorumlu tutma eğilimindedir. Başvuru sahipleri, kendileri için hedefler belirleyerek kendi kendini motive etmiş gibi görünmelidir. Bir adayın hedef belirleme ve odaklanma yeteneğini, onu yeni projeler konusunda neyin heyecanlandırdığını ve onu en çok neyin rahatsız ettiğini sorarak test edin. Görevleri tamamlama konusundaki takip tarzı hakkında sorular sorarak sorumluluk düzeyini araştırın. Tamamlanmayı engelsiz gören nadir bir proje olduğundan, adaydan hedeflerine ulaşmada engelleri nasıl aştığını anlatmasını isteyin.

Profesyönel geliştirme

Kendi kendine başlamanın kesin bir işareti, enerjik bir tutum ve kendini sürekli olarak iyileştirme arzusudur. Adayın mesleki becerilerini geliştirmek için son birkaç yılda neler yaptığını araştırın. İş üretkenliğini veya performansını artırmak için kendi inisiyatifini üstlendiği sürekli eğitim veya çalışma kursları hakkında size bilgi vermesini isteyin. Uygun cevap, yaşam boyu öğrenmeye inandığını ve iş dünyasında başarılı olmak için gerekli değişiklikleri takip ettiğini gösterecektir.