Performans Karşılığı Ödeme Halkla İlişkilerin Olumsuz Yönleri

Bir halkla ilişkiler ajansı için aylık ücret ödeyemeyen şirketler bunun yerine performans başına ödeme esasına göre bir PR ajanı tutmayı seçebilirler. Bu, PR ajansına, müşteriden çevrimiçi, yazılı veya TV'de medyada bahsedildiği her sefer için ödeme yapıldığı anlamına gelir. Bu yöntemin özellikle finansal olarak bazı avantajları olsa da, pek çok dezavantajı da var. Performans başına ödemeyi kullanmayı seçmeden önce, olumsuzlukları anlamalı ve bunları almaya istekli olup olmadığınızı görmelisiniz.

Zor Fiyatlandırma

Her medya yerleşimi için performans başına ödeme ücreti kullanan ajanslar, ancak PR değerine gerçek bir fiyat koymak zor olabilir. Bu, sonuçta daha az yararlı PR ile daha iyi yerleşimlerden daha yüksek ödeme almasıyla sonuçlanabilir. Örneğin, sözün uzunluğuna göre ödeme yaparsanız, PR temsilciniz size ulusal bir dergide tek satırlık bir alıntı yapmak yerine yerel gazetenizde uzun metrajlı bir makale almak için daha çok çalışabilir. Bununla birlikte, ulusal dergi aslında size daha fazla prestij ve güvenilirlik sağlayabilir.

Sınırlı Odak

Performans başına ödeme kullanılırken, PR temsilcisi yalnızca müşterisinin bir medya kaynağı tarafından kaç kez anılmasını sağlayabileceğine odaklanır. Bu, bir PR ajansının tipik olarak sunduğu diğer tüm hizmetlerin bu tekil amaç için feda edildiği anlamına gelir. İyi bir PR ajanı, bir şirket için bir sosyal medya sitesi oluşturabilir ve sitede düzenli olarak güncellemeler yayınlayabilir. Bir PR ajanı halkın sorularını yanıtlayabilir. Bir PR ajanı aynı zamanda kriz iletişimlerini de yönetir. Bir şirket kötü bir baskı aldığında veya bir ürün arızalandığında, PR temsilcisi durumu nasıl ele alacağını bilir, böylece şirket mümkün olduğunca zarar görmez. Halkla ilişkileri yalnızca performans başına ödemeye dayalı olarak işe alarak, bu ekstra hizmetler feda edilir.

Medya ilişkileri

İyi halkla ilişkiler ajansları, medya üyeleriyle ilişkiler geliştirmek için çok zaman harcarlar. İlişki kurarlar ve hatta müşteriyle ilgisi olmayan tanıtım soruları konusunda medyaya yardımcı olurlar, böylece medya temsilcisinin gelecekte onlara gelme olasılığı daha yüksek olur. Bu tür bir ilişki kurma, hemen yüksek kâr payları sağlamasa da, büyük medya yerleşimlerine neden olabilir. Ancak bir ajans performans için ödeme yaptığında, daha fazla zaman alan daha büyük getiriler yerine hemen yerleştirmelere odaklanması gerekebilir.

Nihayetinde Pahalı

Sonunda, başarılı bir performans başına ödeme ajansı, aslında bir şirketi geleneksel aylık veya yıllık bir hizmetli ile işe almaktan daha pahalıya mal olabilir. Ajans başarılı olursa, şirketiniz bir dizi yüksek fiyatlı medya kuruluşuna yerleştirilir ve başarı daha da fazla başarı getirirse, kendinizi bütçenizi kısa sürede aşabilirsiniz. Ajansın olabildiğince çok sayıda yerleşim alma hedefi müşterinin finansal ihtiyaçlarıyla çelişebileceğinden, bu bir bağlantı kopukluğu yaratabilir.