Muhasebede Doğrusallık Varsayımı Nedir?

Maliyet muhasebesinde, bir muhasebeci, gelecekteki harcamaları tahmin etmek için genellikle belirli bir dönemdeki maliyetlerle ilgili bilgileri kullanır. Dağılım grafikleri, beklenen değer denklemleri ve doğrusal regresyon dahil olmak üzere muhasebecinin tahminleri için kullanabileceği birkaç yöntem vardır. Bir muhasebeci, doğrusal regresyonu ancak doğrusallık varsayımını tahmin ettiği maliyete uygulayabilirse kullanabilir.

Doğrusallık Varsayımı Hakkında

Bir muhasebeci, doğrusallık varsayımını bir maliyet değişken ilişkisine uygularsa, iki değer arasındaki ilişkinin doğrusal olduğunu belirtir. Doğrusal bir ilişkide, bir değerdeki belirli miktarda değişiklik, diğerinde belirli bir miktarda değişikliğe neden olur. Örneğin, malzemelerin maliyeti ile malzemelerden yapılan bir ürünün fiyatı arasındaki ilişki tipik olarak doğrusaldır çünkü malzemelerin fiyatındaki değişiklikler ürünün fiyatında karşılık gelen değişikliklere neden olur.

Uygulama

Maliyet ve belirli değişkenler arasındaki ilişki doğrusal olduğunda, muhasebeciler ilişkili değişkenlerin değerine dayalı olarak gelecekteki maliyetleri hesaplamak için bir denklem geliştirir. Örneğin, işçilik giderleri ve malzeme maliyeti toplam üretim maliyetini etkiliyorsa, muhasebeci, işçilik ve malzeme maliyeti için belirli değerlere dayanarak üretim maliyetini hesaplamak için bir denklem geliştirecektir. Daha sonra bu denklemi, farklı senaryolarda gelecekteki üretim maliyetlerini tahmin etmek için kullanabilir.

En Küçük Kareler Regresyonu

Çok az maliyet değişken ilişkisi tamamen doğrusaldır. Ancak, maliyet ile onu etkileyen değişkenler arasındaki ilişki yaklaşık olarak doğrusal ise muhasebeciler yine de doğrusallık varsayımını uygulayabilir. İlişkinin tamamen doğrusal olmadığı bir durumda doğrusal denklemi belirlemek için muhasebeci, değişkenler arasındaki ilişkiye en iyi yaklaşan çizgi olan en küçük kareler regresyon çizgisini hesaplamalıdır.

Düşünceler

Maliyet-değişken ilişkilerinin çoğu tamamen doğrusal olmadığından, maliyetleri tahmin etmek için doğrusal bir işlev kullanmak bazen yanlış değerler üretebilir. İşletmeler finansal kararlar alırken bu tahminlere güvenebilirler, bu nedenle yanlış bir tahmin bazen bir işletmenin karının düşmesine neden olabilir. Sorunları önlemek için, işletme sahipleri maliyeti tahmin etmek için birkaç tahmin yöntemi kullanmayı düşünebilirler. Hatta bazı muhasebe uzmanları, muhasebe değişkenlerinin iyi tanımlanmadığı veya kolayca ölçülmediği için doğrusal modellerin muhasebede kullanılmaya hiç uygun olmadığını iddia ediyor.