SWOT Anaylsis Örnekleri

Bir SWOT analizi, stratejik planlama için başlangıç ​​noktasıdır. Durum analizi olarak da bilinen bu analizin amacı, firmaya başarısını etkileyecek kilit iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve entegre bir genel görünümünü vermektir. Güçlü ve zayıf yönler firma tarafından kontrol edilebilirken, dış iş ortamından fırsatlar ve tehditler ortaya çıkar.

Güçlü

SWOT analizi, karar vericilerin dikkatini, çalışanların özellikleri veya ekipmanın kalitesi gibi teşvik edilebilecek ve üzerine inşa edilebilecek dahili güçlü yönlere çeker. Örneğin, çok dilli bir işgücüne sahip bir otel için SWOT önerisi, uluslararası pazarlamasını genişletmek olabilir. Yakın zamanda geliştirilmiş makinelere sahip bir imalat firması, üretimi artırmak ve son teknoloji avantajlarını desteklemek için iyi bir konuma sahip olacaktır. Ek olarak, SWOT, güçlü bir marka imajı gibi belirli güçlü yönlerin, yüksek bir fiyat gibi zayıflıkların azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceğini gösterebilir.

Zayıf yönler

Zayıf yönler, birçok yönetim türü veya pazarlama yanlış yargılarının neden olabileceği dahili sorunlardır. Kapsamlı bir SWOT analizi, yalnızca bu sorunları saptayıp açıklamakla kalmaz, aynı zamanda bunları çözme olasılığını da ölçer ve çözümler önerir. Örneğin, yetersiz depo tesislerinin zayıflığı, fazladan alan kiralayarak kolaylıkla giderilebilir. Ancak, yüksek yönetim cirosu, modası geçmiş üretim süreçleri veya yetersiz sermaye kullanımı gibi daha karmaşık eksiklikler, uzun vadeli büyümenin önünde ciddi engeller oluşturabilir.

Fırsatlar

Bir SWOT analizi ayrıca, genel iş ve ekonomik ortamdaki yeni fırsatlar yaratabilecek veya kaynakları yeniden tahsis etme ihtiyacını gösterebilecek güçleri de tanımlar. Bu kuvvetler firma tarafından kontrol edilemez, ancak dikkatli bir izleme gerektirecek kadar önemlidir. Örneğin, bir ekonomik patlama sırasında, SWOT dağıtımın genişletilmesini veya fonların indirim odaklı satış promosyonundan reklama kaydırılmasını önerebilir. Önemli bir rakibin ölümü, müşterilerini veya satıcılarını almak için bir fırsat olabilir.

Tehditler

Güçlü yönleri ne olursa olsun her firma dış çevreden kaynaklanan olumsuz güçlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler, bir ekonomik gerileme gibi tüm ticari işletmeleri veya yeni hükümet düzenlemeleri gibi yalnızca bir sektördeki kişileri etkileyebilir. SWOT analizi, çeşitli tehditlerin ciddiyetini değerlendirir ve mümkünse bunları önlemenin yollarını belirler. Örneğin, yaygın bir SWOT tavsiyesi, belirli yasalarla mücadele konusunda deneyimli lobiciler istihdam etmektir. Alternatif olarak, analiz, yoğun şekilde düzenlenmiş, kârsız bir ürün hattını bırakmanın zamanının geldiğini gösterebilir.