Hofstede'nin Sınıflandırma Şeması Küresel Pazarlama Bağlamında Nasıl Uygulanır?

Şirketiniz küresel pazarlamayla meşgul olduğunda, tanıtım çabalarınız farklı kültürlerdeki tüketicilere hitap etmelidir. Psikolog Dr. Geert Hofstede, 1970'lerden başlayarak kültürel verileri topladı ve 2010 yılına kadar bu ülkelerdeki ulusal değer sistemlerini ve bireysel tüketicilerin tutumlarını tanımlayan altı kültürel boyut oluşturdu. Pazarlamanızın etkili olması için, pazarlama yaklaşımınızı bu tutumları dikkate alacak şekilde özelleştirmeniz gerekir.

Güç mesafesi

Güç mesafesi yüksek kültürlerin güçlü hiyerarşileri ve güçlü liderleri vardır. Kararlar genellikle tartışma ve ekip çalışması yerine aile başkanları ve üst düzey yöneticiler tarafından alınır. Bu tür ülkelerdeki pazarlamanız, ürünlerin tüm aile veya şirket için nasıl fayda yarattığını ve liderliklerini daha başarılı kıldığını vurgulayarak liderliğe hitap etmelidir. Düşük güç mesafesi olan ülkeler için, ürünleri tartışacak ve fikir birliğine varacak çok çeşitli sıradan insanlara veya işçilere ulaşmanız gerekir. Teşvik ettiğiniz faydalar, görevlerini kolaylaştırmalıdır.

Bireycilik ve Topluluk Bağları

Bireyselliği yüksek ülkeler için, tanıtımınız, ürünlerinizin onlara nasıl fayda sağlayacağını vurgulayarak insanları hedefleyebilir. Bireysel özgürlük, zamandan tasarruf etmek ve kendinizi ödüllendirmek etkili temalardır. Güçlü topluluk bağlarına sahip düşük bireysellik pazarları için, tüm topluluğa pazarlamanız ve üyeleri ürünlerinizi satın alırsa topluluğun nasıl fayda göreceğini açıklamanız gerekir.

Erkeklik ve Geleneksel Roller

Erkekliği yüksek olan pazarlar, kadın ve erkek rolleri arasında farklılık gösterir. Pazarlamanızın her ürün için belirli bir kültür tarafından tanımlanan doğru cinsiyeti hedeflediğinden emin olmak için kültürü değerlendirmelisiniz. Erkekliği düşük olan pazarlar cinsel eşitliği teşvik eder ve cinsiyet odaklı tanıtıma olumsuz tepki verir. Bu pazarlar için hem erkek hem de kadınlara hitap eden tarafsız bir yaklaşım uygundur.

Belirsizlik töleransı

Bazı kültürler belirsizlik üzerinde gelişirken, diğerleri bundan kaçınmaya çalışır. Kültür türünü belirlemek ve tanıtımınızı buna göre özelleştirmek için pazarlarınızı değerlendirmelisiniz. Belirsizlikten kaçınma özelliği yüksek kültürler, garantili avantajlar ve belirli özelliklerle ürün özelliklerinin açıkça ifade edilmesini tercih eder. Belirsizlikten kaçınmaya çalışmayan kültürler, yaşam tarzı promosyonlarını, ürünleriniz hakkında genellemeleri, ima edilen faydaları ve olumlu değişime göndermeleri kabul eder.

Uzun dönemli uyum sağlama

Bir kültürün uzun vadeli yönelimi, onun geleneklere ve geçmişle veya yakın geleceğe olan bağlantıya odaklanıp odaklanmadığını belirler. Doğu kültürleri yüksek uzun vadeli yönelim puanlarına sahip olma eğilimindeyken, batı toplumları daha düşük puan alıyor. Pazarlamanız, uzun vadeli yönelim puanları yüksek pazarlar için geleneksel yapılara promosyonlar uydurarak ve düşük puanlı pazarlar için kısa vadeli faydaları vurgulayarak bu tür yönelimleri hesaba katmalıdır.

Hoşgörü ve Hızlı Memnuniyet

Yüksek hoşgörü kültürleri boş zamana, spora ve rahat cinsel standartlara değer verir. Düşük hoşgörü kültürleri, daha az bireysel özgürlükle sıkı sosyal kısıtlamalara sahiptir. Cinsel çekiciliğe dayalı bir tanıtım, yüksek hoşgörü kültüründe etkili olabildiğinde, ölçülü toplumlarda başarısız olacaktır. Düşük hoşgörü kültürlerinde, ürünlerinizin sosyal faydalarını, yararlılıklarını veya mevcut sosyal düzene nasıl uyduklarını tanıtabilirsiniz.