Hemşireler için Takım Teşvik Programı Nasıl Geliştirilir

Ekip teşvik programları, ekipleri performanslarını artırmaya ve işbirliğinden daha iyi sonuçlar elde etmeye teşvik edebilir ve ilham verebilir. Hemşireler genellikle hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde ekipler halinde çalışır. Hemşireler genellikle muayene odalarında hastalarla ilk temas hattı olarak hizmet ettiklerinden, hastane yöneticileri hastaların deneyimlerini geliştirmek için ekip teşviklerini kullanma fırsatına sahiptir. Ekip teşviklerinin tasarlanması bireysel teşviklerden farklı bir yaklaşım gerektirir, ancak sonuçta bireyler sonuçtan etkilenir. Hemşireler için etkili bir ekip teşvik programının nasıl geliştirileceğini anlamak, böyle bir programı kuruluşunuzda işe koymanın ilk adımıdır.

Hedeflerinizi Tanımlayın

Teşvik programını oluşturmanıza neden olan kurumsal hedefleri tanımlayın. Ekip teşvik programları, hemşirelerin kararlarını ve eylemlerini yöneticilerin operasyonel hedefleriyle uyumlu hale getirmeye hizmet edebildiğinden, doğrudan hastanenin stratejik hedeflerine bağlandığında en etkilidir. Örneğin, hasta deneyimini iyileştirme veya gereksiz operasyonel maliyetleri azaltma hedefiniz olabilir. Teşviklerinizin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için hedeflerinizi iş için ölçülebilir sonuçlara bağlayın.

Takım Hedeflerini Tanımlayın

Stratejik hedeflerinizle örtüşen bir dizi hedef oluşturun. Hedeflerinize ulaşmak için hangi eylemlerin gerekli olacağını düşünün ve ekibin hedeflerini bu eylemler etrafında tasarlayın. Hedefleri daha ulaşılabilir kılmak için onları spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı olacak şekilde tasarlayın. Örneğin amacınız hasta deneyimini iyileştirmekse, hasta memnuniyeti anketlerindeki ortalama puanları artırmak veya hastaları bir doktora görünmeden önce muayene odalarında ön taramak için geçen süreyi azaltmakla ilgili hedefler belirleyebilirsiniz. Amacınız gereksiz maliyetleri azaltmaksa, başka bir örnek olarak, hemşirelik ekibindeki idari hataları belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir sayı veya yüzde oranında azaltmak için bir hedef belirleyebilirsiniz.

Teşvikler Oluşturun

Ekip hedeflerine ulaşmak için sağlayacağınız teşvikleri oluşturmak için doğrudan hemşirelik ekipleriyle çalışın. Hangi teşviklere diğerlerinden daha fazla değer verdiklerini ve nelerin üyeler arasında adil bir ödül dağıtımı oluşturduğuna inandıklarını belirlemek için onlarla açık bir şekilde iletişim kurun. Bu, teşviklerinizin hemşirelerin gerçekten istediklerini ve ihtiyaç duyduklarını sağlamasını sağlayabilir ve bu da onların hedeflerine olan bağlılıklarını ve bağlılıklarını artırabilir.

Planı iletin

Teşvik planını açık, olumlu ve ekibe en iyi çabasını göstermesi için ilham verecek ve teşvik edecek şekilde iletin. Teşviklerin karşılamak için tasarlandığı stratejik hedefleri ve hemşirelerin bu daha büyük hedeflere ulaşmadaki katkısının önemini açık bir şekilde açıklayın. Teşviklere bağlı olarak ekip hedeflerini ve istenen sonuçları belirleyin ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine inandığınızı açıklayın. Hedeflere ulaşmanın ödüllerini ve performansın nasıl ölçüleceğini açıkça belirtin. Ekip tarafından ortaya atılan tüm sorulara açık olun ve açık ve samimi bir şekilde yanıtlamaya hazır olun.

Planı Düzenli Olarak İnceleyin

Gerçek sonuçlar ürettiğinden ve kuruluşun stratejik hedeflerine katkıda bulunmaya devam ettiğinden emin olmak için teşvik programını yılda birkaç kez analiz edin ve yeniden ziyaret edin. Hedefleriniz değişirse veya hemşirelik ekipleri programın teşviklerini veya beklentilerini değiştirmek istediklerine dair geri bildirimde bulunursa, tüm tarafların yararlanmaya devam etmesini sağlamak için gereken değişiklikleri yapmaya istekli olun.