Bakım Planlamasının Amacı

Bakım planlaması, bina ve ekipmanın planlı onarımını ifade eder. Bu, büyük üreticiler ve şirketler için önemli bir uygulama olsa da, düzenli olarak planlanan bakım, küçük işletmeler için de aynı derecede önemlidir. Düzenli bakım gerektiren öğeler arasında bilgisayar donanımı ve yazılımının yanı sıra şirket araçları ve düzenli olarak kullanılan mekanik araç ve gereçler bulunur.

Planlanmamış Bakımdan Kaçınma

Planlanmamış bakım, bir şirkete hem üretkenliğe hem de paraya mal olabilir. Ekipman çalışmadığında, işçiler çalışmıyor ve ürünler üretilmiyor. Planlı bakımın amacı, üretkenlik kaybını en aza indirmektir. Bu nedenle, küçük işletme sahipleri ekipman ve binaların durumunu yakından takip etmelidir. Ayrıca, ekipmanın onarılması gerekip gerekmediğini veya değiştirilmesi gerekecek kadar eski olup olmadığını da belirlemeleri gerekir. İşletme sahipleri ve bakım planlamacıları, mümkün olduğunca, normal iş akışı dışındaki zamanlar için bakım ve onarım programlamalıdır, böylece çalışma programları mümkün olduğunca az kesintiye uğrar. Bu yalnızca, planlı bakımın amacı olan ekipman bozulmadan önce izlenir ve bakımı yapılırsa yapılabilir.