Süpermarketlerin Varlık Devir Hızı Yüksek mi?

Bir süpermarketin bilançosundaki en önemli varlıklardan biri envanterdir - raflardaki veya tüketicilerin önüne konmaya hazır bir depoda depolanan ürünler. Ciro oranları, bu malların ne kadar hızlı satıldığını ölçer. Bazı envanterler bozulabilir olduğundan, hızlı ciro, bozuk veya başka bir şekilde uygun olmayan envanterin silinmesi zorunluluğunu önler. Süpermarketler de nispeten düşük marjlı işletmelerdir, bu nedenle ciroyu iyileştirmek, endüstrinin temel stratejik hedeflerinden biridir.

Varlık Devir Hızının Anlamı

Varlık Devir Hızı Oranlarının Karşılaştırılması

Kar Marjları ve Varlık Devir Hızı

Stok devri

Küçük İşletmeler İçin Çıkarımlar