Medya Şirketleri İçin Tipik Kar Marjları

Medya şirketleri, basılı, çevrimiçi, televizyon veya radyo biçiminde haber ve eğlence üretimini içerir. Ernst & Young tarafından 2011 yılında yapılan bir endüstri araştırmasına göre, basılı, televizyon ve radyo dayanıklı ve karlı olmaya devam etse de, küçük medya şirketi sahipleri çevrimiçi olarak en büyük kar marjlarını elde etmeyi bekleyebilirler.

Ortalamalar

Ernst & Young'a göre 2006'dan 2009'a kadar tüm medya şirketleri için tipik kar marjları yaklaşık yüzde 23'tü. 2010 yılında kablo şirketleri ortalama yüzde 39 ile kar marjlarında en yüksek sırada yer alırken, onu yüzde 35'lik kar gösteren etkileşimli medya şirketleri yakından takip etti. Rakamlar, Ernst & Young'ın önde gelen finans danışmanları sektörün güvenli ve doyurucu olduğu sonucuna varmak için önceki yıllara paraleldi. Kâr marjı ölçeğine göre en düşük oran, yüzde 9'luk tipik kar marjıyla müzik üreten şirketlerdi. Yayıncılık şirketleri ortalama yüzde 20 kar marjı elde etti ve elektronik oyun üreticileri tipik olarak yüzde 11 aralığında düştü.

Etkileri

Küçük medya şirketi sahipleri, şirkette hisse satamayabilir veya büyük kurumsal karlar elde edemezken, büyük kurumsal medya şirketlerini etkileyen faktörlerin çoğu, küçük şirketlerin kar marjlarını da etkiler. Ekonomik gerileme dönemlerinde, bu şirketler ortalamanın altında kar marjları yaşayan daha büyük medya kuruluşlarıyla birlikte zarar görüyor. Azalan reklam bütçeleri karları etkiler ve eğlence için tüketici harcamaları azaldıkça, karlar değişiklikleri de yansıtır. Dağıtım için dağıtım kamyonları kullanılıyorsa, kâr marjları artan gaz fiyatlarından etkilenir. Küçük medya şirketleri, tüketicilerin istediği kaliteli ürünleri sağlayarak bozulmadan hayatta kalabilirler. Bloomberg'e göre piyasa, hem kurumsal alanda hem de daha küçük medya sağlayıcılarında kaliteyi ödüllendiriyor.

Fırsatlar

Pazarlama ve reklamcılık endüstrileri, medya endüstrisini öncelikle reklam gelirleri aracılığıyla destekler. Abonelikler bazı maliyetleri karşılasa da, kâr marjlarının çoğu pazarlamadan gelir. Bir müşteri tabanı oluşturmak ve sosyal medyanın artan popülaritesinden yararlanmak için İnternet kullanımının kullanılması yoluyla kâr marjlarını artırma fırsatları bol miktarda bulunur. Amerika Halkla İlişkiler Derneği'ne göre, küçük medya şirketleri de 2010'da yüzde 15 artan İnternet reklam alımlarından yararlanabiliyor. Öngörüler, İnternet reklamcılığının artmaya devam ettiği yönünde. Küçük dergiler veya popüler bloglar, kârı artırmak için İnternet pazarlamasının artan kullanımından faydalanabilir.

Görünüm

Ernst & Young'a göre, küçük medya şirketleri, tüketici taleplerine dikkat ederlerse ve müşterilerin paraları için bekledikleri hizmeti verirlerse kar marjlarının artmasını bekleyebilirler. Reklamcılık ve halkla ilişkiler bütçelerinin, 2009 yılı boyunca sektörü etkileyen kesintilerin ardından artması bekleniyor. Dijital medyaya olan ilginin artması, karların da artmasına yardımcı olacak. Yeni ürünler yerine artan hizmetler ile birlikte içerik sunmanın yenilikçi yollarını bulmak, şirketlerin ivmeyi korumasına ve endüstri trendlerine uygun olarak ek karlar elde etmesine olanak sağlayacaktır.