Neden İş Sürekliliği Planı Kullanmalı?

Bir iş sürekliliği planı, şirketlerin kesintiye uğramış iş hizmetlerini geri yüklemek için kullandıkları bir lojistik plandır. İşletme operasyonları, faaliyetlerini kısmen veya tamamen kesintiye uğratabilecek çeşitli felaket türleriyle karşı karşıyadır. Doğal afetler arasında seller, yangınlar, depremler, kasırgalar veya kasırgalar bulunur. Ekonomik ve politik felaketler arasında kredi eksikliği, zayıf para politikaları, ekonomik kaynakların eksikliği ve savaş yer alır. Bu olaylar, özellikle sınırlı sermaye rezervine sahip olan küçük işletmeler için ciddi kesintiler yaratabilir.

Gerçekler

İşletme sahipleri, iş sürekliliği planları oluştururken genellikle birkaç adımı tamamlar. Bu adımlar analiz, çözümler, uygulama, test ve bakımı içerir. Analiz, iş ortamında meydana gelebilecek tüm olası felaketlere bakmayı içerir. İşletme sahipleri daha sonra her felaketten sonra iş operasyonlarını geri yüklemek için çözümler oluşturabilir. Uygulama, işletme sahiplerinin kaynaklar edinmesini veya süreklilik planı için sistemler oluşturmasını gerektirebilir. Test, sistemin nasıl çalışacağının kısa bir incelemesini içerir. Bakım, planın hemen kullanıma hazır olmasını sağlar.

Operasyonel Kapalı Kalma Süresini Azaltır

İş sürekliliği planları, küçük işletme sahibinin operasyonel aksama süresinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Doğal, ekonomik veya politik felaketler sadece ani bir sermaye kaybı yaratmaz, aynı zamanda gelecekteki nakit akışlarının potansiyel kaybına da neden olur. İşletme sahipleri genellikle iş operasyonlarını olabildiğince çabuk yeniden başlatabilen süreklilik planları oluşturur. Bu planlar aynı zamanda ekonomik kaynakların asgari mevcudiyetine dayanmalıdır. İşletme sahipleri, felaket kurtarma döneminde normal tedarikçilerinin veya tedarik zincirlerinin kullanılamayacağını beklemelidir.

Rekabet Avantajını Korur

Her zaman rekabet avantajı sağlamak, iş dünyasında bir zorunluluktur. İşletme sahipleri, bir iş sürekliliği planı kullanarak rekabet avantajlarını sürdürmenin mümkün olan en iyi yolunu bulmalıdır. Daha fazla fiziksel ve sermaye kaynağına sahip daha büyük işletme organizasyonları, genellikle ticari faaliyetlerini küçük işletmelere göre daha hızlı yeniden başlatabilir. Küçük bir işletmeden belirgin bir rekabet avantajına sahip mal veya hizmet satın alamayan tüketiciler, genellikle bir felaketten sonra mevcut ikame veya daha düşük mallara yöneleceklerdir.

Stresi Azaltır

İşletme sahipleri, felaket kurtarma ile ilgili stresi azaltmak için süreklilik planlarını kullanabilir. Felaket kurtarma sırasında atılması gereken her adımı dikkatlice özetleyen iyi yazılmış bir plana sahip bir işletme sahibi, küçük işletmenin her şeye hazırlıklı olmasını sağlar. İşletme sahipleri ayrıca kişisel servetlerini ve varlıklarını koruyan bir süreklilik planı oluşturabilirler. Bu ek plan, işletme sahibinin kişisel varlıklarının iş kayıplarından korunmasını sağlar.

Uzman Görüşü

Küçük İşletme Yönetimi, küçük işletme planlaması için çeşitli kaynaklar sunar. İşletme sahipleri, şirketleri için süreklilik planları oluşturmak için bu kaynakların çoğunu kullanabilir. Yerleşik küçük işletmeler de bu süreç için bir yönetim danışmanı kullanabilir. Yönetim danışmanları küçük işletmeler için ek bir harcama gerektirse de, genellikle süreklilik planları hakkında daha iyi bilgi sağlarlar. Yönetim danışmanları genellikle bu iş fonksiyonunda geniş bir eğitim ve uzmanlığa sahiptir.