Liderlik Tarzlarının Bütünleştirilmesine Örnekler

Liderlik için durumsal modeller, bir olayı ele almadaki başarının genellikle senaryonun özelliklerine bağlı olduğunu kabul eder. 1960'larda, yönetim teorisyenleri Robert Blake ve Jane Mouton, liderlerin birincil liderlik tarzlarının insanlara yönelik bir endişeye mi yoksa üretim endişesine mi dayandığını belirlemelerine yardımcı olmak için bir yönetim ağı geliştirdiler. 1970'lerin sonlarında, yönetim uzmanları Paul Hersey ve Ken Blanchard, başarılı liderlerin, astlarının olgunluğuna ve mevcut ortamın ayrıntılarına göre eylemlerini seçtiklerini belirten bir teori geliştirdiler. Etkili yöneticiler, bu farklı teknikleri kullanarak becerilerini ve uzmanlıklarını bir durumu analiz etmek için kullanırlar ve insanlara ne yapacaklarını söylemek, bir mesaj satmak gibi farklı yaklaşımları entegre etmek için uygun bir eylem rotası alırlar.ekiple katılmak veya sorumluluğu devretmek.

İnsanları yönetmek

Kuruluşunuzdan uzun bir süre ayrılmayı planlıyorsanız, siz dışarıdayken yapılacak işleri ayarlamak, personeli değerlendirmeyi, tamamlanması gereken görevleri belirlemeyi ve bir eylem planı oluşturmayı içerir. Ürünlerin veya hizmetlerin üretimini sürdürme endişelerinizi, yokluğunuzun astlarınıza sunduğu potansiyel kariyer geliştirme fırsatları ile dengeleyerek, otokratik liderlik tarzını demokratik tarzla bütünleştiren bir plan oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı bir görev listesi geliştirin, ancak deneyimli astlarınızın uzmanlıklarına dayalı kararlar almalarına izin verin.

Rolleri Değerlendirme

1959'da sosyal psikologlar John French ve Bertram Raven, insanların lider rollerinde kullandıkları beş tür güç belirlediler. Bir kişi astlarından itaat bekleme hakkına sahip olduğuna inandığında, meşru gücü kullanır. Yetki ve bilgisine göre otorite uygularsa uzman gücünü kullanır. Liderler, başkalarına yaptıkları iş için para ödeyerek, işleri halletmek için güçlü bir mekanizma olarak ödülü kullanırlar. Emirlere uymadığı için başkalarını cezalandıran liderler, zorlayıcı güç kullanırlar. Referans gücü, bir liderin, saygıya layık olduğu yönündeki algılarına dayanarak, emirlerine tabi olanların emirlerine uymasını sağlar. Bir kuruluş, yeni bir konuma taşınmak gibi bir değişiklikle karşı karşıya kaldığında, etkili bir lider, hareketle ilgili etkinlikleri açıklamak, yönlendirmek ve yönetmek için bu tür güçleri birleştirir.Rolünüze ve durumunuza göre farklı liderlik tarzlarını bütünleştirirsiniz.

Görevleri Yönetme

Etkili liderler, operasyonel ve stratejik görevleri başarmak için farklı liderlik tarzlarını bütünleştirir. Bir çalışan bir görevi tamamlayacak becerilere ve deneyime sahip olduğunda, etkili yöneticiler sorumluluğu devreder. Örneğin, astları şirket raporlama uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda eğiterek ve durum raporu oluşturma görevini kalifiye bir personele atayarak, başarılı sonuçlar üreten bir sonuca ulaşmak için "anlatan" bir yaklaşımı "temsilci" yaklaşımıyla bütünleştirirsiniz. organizasyon.

Yapı Organizasyonları

Organizasyonel liderlik yaklaşımlarını harmanlayarak, etkili liderler etkili ekipler oluşturur. Takımdaki bireyleri görevlere atamadan önce beceri seviyelerini değerlendirerek, başarı şansını en üst düzeye çıkarırsınız. Daha az deneyimli ekip üyelerine koçluk ve mentorluk yaparak, proje çalışmalarının doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlarken, kariyer gelişimlerini de sağlayabilirsiniz.