Küçük İşletmeler için Muhasebe Nasıl Kurulur

Küçük bir işletme kurmak, bir ticaret unvanını kaydetmek ve bir hizmet veya ürün satmak kadar basit olabilir. İşletme ruhsatlandırma ve tüzel kişilik oluşumlarına ilişkin belirli ayrıntılar eyalete ve sektöre göre değişiklik gösterse de, tüm işletmelerin ihtiyaç duyduğu ortak süreçlerden biri muhasebe sistemidir. Bir muhasebe sistemi, finansal kayıtları kaydetmek için kullanılan bir deftere girilen parasal işlemlerin bir derlemesidir.

1

Muhasebe sisteminizi kurmak için kullanacağınız belirli yazılımı seçin. QuickBooks veya Peachtree gibi muhasebe yazılımları, çeşitli endüstriler için önceden tanımlanmış hesap çizelgeleri ile birlikte gelir. Microsoft Excel veya Open Office Calc gibi elektronik tablo yazılımlarında yerleşik bir hesap planı yoktur, bu nedenle manuel olarak bir hesap planı oluşturmanız gerekir.

2

En uygun hesap planını bulmaya yardımcı olması için iş modelinizi ve finansal tablo raporlama ihtiyaçlarınızı gözden geçirin. Hesap planı, varlıkların, borçların, özkaynakların, gelirlerin ve giderlerin bir listesidir. Elektronik tablo yazılımı kullanıcıları www.netmba.com adresinden örnek bir hesap planı alabilir. Hesap planını oluşturduktan sonra, hesapları numaralandırmayı düşünün. Numaralandırma gerekli olmasa da, bir amaca hizmet eder ve hesapları hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. Hesap planına numara atamayı seçerseniz, üçüncü adıma geçin, aksi takdirde dördüncü adıma geçin.

3

Her hesap türü için bir dizi 1000 atayın. Örneğin, varlıklar 1000 ila 1999, borçlar 2000 ila 2999 ve öz sermaye 3000 ila 3999 olabilir. Hesap planındaki ilk sayı hesap türünü temsil eder ve sonraki her bir rakam seçtiğiniz herhangi bir modeli temsil edebilir.

4

Satın alma siparişinizi ve fatura şablonlarınızı oluşturun. Muhasebe yazılımı kullanıcıları, yazılım programı içinde şablonlar bulacaktır. Elektronik tablo kullanıcıları, yazılım üreticisinden çeşitli şablonları indirebilir. Faturalar; tarihi, iş bilgilerini, müşteri bilgilerini, ödenmesi gereken tutarı, ödeme koşullarını veya vade tarihini ve sağlanan hizmetlerin veya malların açıklamasını içermelidir. Müşteri satışlarını kaydetmek için satın alımlarınız ve faturalarınız için satın alma siparişlerini kullanmaya başlayın.

5

Bir muhasebe yöntemi seçin - genellikle nakit veya tahakkuk. Nakit yöntemi muhasebesi, kullanıcıların alınan geliri ve ödendiğinde giderleri kaydetmesini gerektirir. Tahakkuk yöntemi muhasebesi, kazanıldığında geliri ve gerçekleştiğinde giderleri kaydeder. Kayıt tutma ve veri girişinin basitliği nedeniyle, çoğu küçük işletme nakit esaslı muhasebe kullandığını rapor etmektedir; ancak, kayıtlı bir temsilci muhasebe ve vergi ihtiyaçlarınıza en uygun yöntemi belirlemenize yardımcı olabilir.

6

İşlemlerinizi banka ekstreleri ve faturaları kullanarak muhasebe sistemine kaydedin. Giderler ve satın almalar banka bakiyesini düşürmelidir. Gelir ve krediler banka bakiyelerini artırmalıdır.