Yalın Tasarımın Avantajları

Yalın düşünce, Toyota Üretim Sisteminden kaynaklandı. Mevcut otomotiv üretim süreçlerini düzene koymadaki başarısı, bu ilkelerin tasarım dahil diğer iş alanlarına uyarlanmasına yol açtı. Yalın düşünme ilkelerini ürün ve süreç tasarımına uygulamak, daha geleneksel konseptlere göre çeşitli avantajlar sunar.

Daha İyi Ürünler

Pek çok ürün, üretim hattından ya yetersiz ya da fazla tasarlanmış. Yetersiz mühendislik ürünü ürünler, minimum performans sağlayan ucuz bileşenlere güvenebilir. Aşırı mühendislik ürünü ürünler, bir dizi gereksiz işlev sunar ve sonuç olarak kullanımı zor olabilir. Yalın tasarım, maliyet düşürmeyi taahhüt ederken, kaliteden ödün vermeden, gereksiz işlevleri ve bileşenleri ortadan kaldırarak başarır. Mali ve itibar açısından yaygın ürün arızalarının ve geri çağırmaların uzun vadeli maliyeti, genellikle daha iyi bileşenlerin ön maliyetini gölgede bırakır.

Süreç Verimliliği

Orijinal Toyota sistemi, mevcut altyapı tarafından desteklenen üretim sistemlerini iyileştirmeye odaklanırken, süreçlerin yalın tasarımı, üretim başlamadan önce yalın ilkeleri uygulamaya odaklanıyor. Süreç mühendisleri, alternatiflerin nasıl karşılaştırıldığını görmek için belirli bir süreci yönetmenin çeşitli yollarını simüle edebilir. Yöneticiler daha sonra, süreçten sonra yıkıcı bir yeniden mühendislik uygulamak yerine, en baştan en yüksek verimliliği sağlayan sürümü seçebilirler.

Performans geliştirmeleri

Yalın tasarım, gelişmiş üretim performansına da katkıda bulunur. Üretim tesisleri, ya zayıf başlangıç ​​tasarımı ya da zaman içinde genişleme yoluyla, genellikle verimlilik öldüren darboğazlar geliştirir. Yalın bir tasarım analizi, bu sorunları ortaya çıkarabilir ve zaman ve para kaybetmeden veya tesisin fiziksel olarak yeniden düzenlenmesini gerektirmeden verimliliği artıran çözümler sunabilir.

Maliyet azaltma

Atık azaltmayı ve yalın tasarımı amaçlayan orijinal yalın anlayış bu geleneği takip eder. Atık, fiziksel atıktan boşa harcanan zamana ve gereksiz bürokrasiye kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Yalın tasarım süreci, ürünlerin yalnızca gerekli bileşenleri ve işlevleri içermesini sağlayarak israfı gerçekleşmeden ortadan kaldırır. Aynı zamanda, kendi başına bir maliyet tasarrufu önlemi olan üretim karmaşıklığını ve boşa harcanan zaman ve çabayı da sınırlar. Tüm bu faktörler maliyetleri düşürür. Yalın tasarım analizi, mevcut süreçlerdeki israfı ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da karların artmasını sağlar.