Küçük Bir İşletmeyi Etik Bir Şekilde Başlatma

Etik bir işe başlamak, genellikle temel değerleriniz hakkındaki ayrıntıları iş planınıza yerleştirmeyi içerir. İşinizi organize ederken ve yapılandırırken, şirketinizdeki iş davranışları için standartları içeren bir etik kuralları oluşturun. Personelinizi eğitmek için politikalar ve prosedürler geliştirerek, çalışanların eylemlerinden kişisel olarak sorumlu olduklarını anlamalarını sağlarsınız.

1

Şirketinizde bir etik ve uyum kültürü sağlama niyetinizi belgeleyin. İş planınız tipik olarak bir yönetici özeti, pazar analizi, şirket yapısı, ürün açıklaması, pazarlama stratejisi ve mali tablolar içerir. Şirket yapısı bölümünde, yönetişim yapınızı nasıl kurmayı düşündüğünüzü açıklayın. Örneğin, üst düzey yöneticilerinize gizliliği ve veri korumayı yönetme sorumluluğunu atayın. Mevzuata uygunluk sorunlarını gözden geçirmek için bir ekip kurun.

2

Bir etik kuralları belgesi yazın. Belgenin amacını açıklayarak başlayın. Örneğin, belgenizin, işte etik davranışlar için rehberliğin yanı sıra gereksinimleri listelediğini belirtin. Şirket ideallerinizi ana hatlarıyla belirtin. Temel kuralları listeleyin. Bu kuralları nasıl uygulayacağınızı açıklayın. Sorunların üstesinden gelmek için roller ve sorumluluklar belirleyin. Çalışanlar, misilleme olmaksızın soru sormaya ve sorunları belirlemeye teşvik edilmelidir.

3

Politikalar ve prosedürler oluşturun. Örneğin, ticari faaliyetleriniz sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları, rüşvet ve yolsuzlukla başa çıkmak için politikalar geliştirin. Sektörünüzde bir şirket kurarken ortaya çıkması muhtemel sorunları ele almak için riskleri değerlendirin ve azaltma planları geliştirin. Tüm çalışmaların yasal olarak uyumlu ve etik bir şekilde yürütülmesi gerektiği standardını oluşturun.

4

Etik kurallarınızı ve diğer ilgili belgeleri şirketinizdeki önemli liderlerle birlikte gözden geçirin. Yayınlamadan önce her birinin belgeleri onayladığından emin olun. Liderler, organizasyonun geri kalanı için iyi bir örnek teşkil etmelidir. Şirketinizin her seviyesinden seçilen çalışanlardan girdi isteyin.

5

Belgelerinizi tüm çalışanlara dağıtın. Örneğin, bunları şirket intranet web sitenizde yayınlayın. Kullanılabilirliklerini bir şirket bülteninde duyurun. Çalışanlara politikaları ve prosedürleri nasıl uygulayacaklarını göstermek için vaka çalışmaları gibi eğitim materyalleri oluşturun. Çalışanlarınızın zor durumlara nasıl tepki vereceklerini uygulamalarına yardımcı olmak için rol yapma egzersizleri oluşturun. Çalışanlarınızın herhangi bir seçim yapmadan önce eylemlerinin etkisi hakkında düşünmelerini teşvik ederek akıllı kararlar almalarına yardımcı olun.

6

Etik kurallarınızı yıllık olarak gözden geçirin. Politikalara yeni mevzuat veya revizyonlar eklemek için gerekirse güncelleyin. Etik bir işe başlamak, değerleri korumak, herkese güven ve saygı sağlamak ve şirketinizin karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmesini sağlamak için herkesten dürüstlük talep etmek.