Bir Şirketin Sahip Olması Gereken En İyi Erdemler

Erdemler sadece kişisel gelişim meselesi değildir; iş uygulamalarına da başvurabilirler. Bir işletmenin en önemli erdemleri, bir işletmenin faaliyet gösterdiği olumlu yolla konuşan uygulamalar ve politikalardır. Bu erdemlerin ne olduğunu anlamak, sürekli büyümenin ve genel şirket başarısının temel bir bileşenidir.

En İyi Erdemleri Belirleme

Genel erdemler şirket türüne bağlı olarak değişebilir. Sektör genelinde belirli standartlar söz konusu olduğunda, bir şirket için önemli olan erdemler, örneğin bir tesisat şirketi ile bir Fortune-500 finans kuruluşu arasında farklılık gösterebilir, ancak herhangi bir şirket için önemli olan birkaç önemli erdem vardır. Profesyonellik, başkalarıyla ilişkilerinizde uzmanlığınızı, yeterliliğinizi ve nezaketinizi yansıtır. İşletme, yeni fikirleri değerlendirmeye ve işletmeye yaklaşımlarınızda yaratıcı olmaya istekli olmanızla karakterizedir. Çok yönlülük, sektörünüzdeki herhangi bir sayıda alanda üstünlük sağlama yeteneğinizi gösterir. Azim, tüm şirketler için kaçınılmaz olan zorlu bir iş ortamında hayatta kalma yeteneğinizi gösterir. Sürdürülebilirlik, inisiyatifiniz ve karbon ayak izinizi azaltma beceriniz ile karakterize edilir.Etik standartlar, diğer tüm erdemleri izler ve halk, personel ve iş ortaklarıyla olan tüm ilişkilerinize hakim olur.

Önem

İş dünyasındaki tüm üstün erdemlerin amacı ve amacı, bir işletmenin sağladığı ürün veya hizmet ne olursa olsun, başarılı olmak için temiz, etik ve profesyonel bir operasyon yürütmenin önemli olmasıdır. En önemli erdemler - veya bunların yokluğu - çalışanlara davranış biçiminden iş yapma politikalarına ve prosedürlerine kadar bir işletmenin her yönünü kapsar ve etkiler. Erdemler yukarıdan başlar. Erdemler, bir işletmenin temel "kişiliğinin" bir parçası olarak görülebilir ve sadece yöneticiler ve yöneticiler için olduğu kadar rütbe ve dosya için de önemli olacaktır. Bir işletme olarak sergilediğiniz erdemleriniz, halkın ve sektörünüzdeki diğer şirketlerin sizi nasıl gördüğünü örneklendirir ve nihayetinde sizinle iş yapmaya istekli olup olmadıklarını belirleyebilir.

Erdemler ve Kadro

Şirketiniz bu erdemlere sahip olsa da, personeliniz aracılığıyla da gösterilmesi önemlidir. Çalışan el kitabınıza yalnızca beklediğiniz erdemleri dahil etmemeli, aynı zamanda bunları tüm personelin oluşturduğu toplantılarda sık sık tartışmalısınız. Bir şirket olarak erdemlerinizin neden önemli olduğunu ve çalışanların bu erdemleri iş dünyasındaki ilişkilerinde nasıl sergileyebileceklerini tekrarlayın.

Ek Hususlar

Sürekli değişen teknoloji ve gelişen iş uygulamaları çağında, bir şirketi belirli erdemlere ve etik standartlara göre tutmak, geçmiş yılların iş uygulamalarına bir geri dönüş gibi görünebilir. Yine de en önemli erdemler, bir şirketin iş yapma şeklinin temel bir parçasıdır ve bunları kurmak, genel operasyon için doğru yönlendirmeyi sağlamak için bir şirket misyon beyanı kadar önemlidir.