Veri Ambarı Projesine Personel Sağlama Rolleri

Veri ambarı, bir kuruluşun yalnızca stratejik hedefleri destekleyen temel bilgileri içeren bir alt kümesidir. Bu genellikle, hızlı erişim ve analizi mümkün kılacak şekilde düzenlenmiş ham veriler olarak depolanır. Bir veri ambarı oluşturmak karmaşık ve karmaşık bir iştir ve karmaşıklığı doğrudan kuruluşun boyutu ve işlenmesi gereken veri miktarı ile ilgilidir. Bir veri ambarı proje ekibi, organizasyonu ve verilerini bilen profesyonellerden oluşmalıdır.

Proje Müdürü

Proje yöneticisinin proje yönetimi becerilerine ve deneyimine sahip olması ve çeşitli sorumlulukları olması gerekir. Proje yöneticisi proje bütçesinden ve ekibinden sorumludur. Aynı zamanda proje kapsamının da üstünde olmalı ve bunu proje programına göre yönetmelidir. Bu rol aynı zamanda proje ekibinin önündeki engelleri kaldırmak ve işi yapmak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olmalarını sağlamaktan da sorumludur. Proje Yöneticisi ayrıca projeye yönelik risklerin farkında olmalı ve bunları yönetime bildirmelidir. Son olarak, Proje Yöneticisi projenin durumuyla ilgili olarak yönetimle düzenli olarak iletişim kurmalıdır.

İş Uzmanı

İş uzmanı, iş gereksinimlerini ve mevcut belgeleri analiz ederek projede danışmanlık rolü üstlenir. Ayrıca geliştirme ekibi için test senaryoları oluşturabilir. İş uzmanının şirket verileriyle ilgili önemli deneyime sahip olması ve şirketin bilgi varlıklarını kullanma şekli hakkında sağlam bir anlayışa sahip olması çok önemlidir.

teknik Mimar

Proje Yöneticisi, liderliğin bu yönünü sağlayacak teknik becerilere sahip değilse, bu rol gereklidir. TA'nın hem işi anlaması hem de iş bilgisini teknik gereksinimlere çevirebilmesi gerekir. Başbakan'ın asistanı olarak görev yapabilir ve ayrıca teknik proje planları ve çıktıları geliştirmekten sorumludur. Benzer bir projede önceden deneyime sahip bir teknik mimar, gerçek bir avantaj olabilir. Bu rol aynı zamanda teknik proje lideri olarak da adlandırılabilir.

Geliştiriciler

Geliştiriciler aslında veri ambarını mevcut verilerden ve ayrıca veri çıkarma ve analizi gerçekleştirmek için kullanılan araçlardan oluşturur. Bu ekip, veri ambarının yer alacağı ve çalışacağı belirli işletim sistemi platformunu anlamalıdır. Operasyonel sistemleri haritalayabilmeli ve bu sistemlerden verileri yükleyebilmelidirler. Ek olarak, ekip üyeleri verileri temizleyebilmeli ve test edebilmelidir. Geliştiriciler ayrıca geliştirdikleri her şey için belge sağlamalıdır.

Veritabanı yöneticisi

DBA veya veri ambarı uzmanı, veri ambarı teknolojileri ve ilkeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır. Görevi, veri ambarı için model oluşturmak ve verilerin geçerliliğini sağlamak için test senaryoları tasarlamaktır. Uzman ayrıca veri ambarı geliştiricilerine teknik ve ticari destek sağlamalıdır. Son olarak, DBA, ambarın kullanılabilirliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için veri ambarını korumalıdır.